Olet täällä

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen

Services

kaavoitus

Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Imatralla kaavat valmistelee kaavoituksen vastuualue maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL korostaa osallistumismahdollisuuksien ja eri tahojen vuorovaikutuksen merkitystä kaavasuunnittelussa.

Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä esitellään kaavoituksen kohde ja kerrotaan mm. kaavoituksen tavoitteet ja vaikutukset sekä osallistumismahdollisuudet ja aikataulu.

Imatralla tiedotetaan asemakaavojen vireille tulosta ja laatimisvaiheen osallistumismahdollisuudesta sekä nähtävilläolosta kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Uutisvuoksi), kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetin etusivulla kohdassa Kuulutukset.

Lisäksi tiedotamme kaavahankkeista kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja rajanaapureille. Kuntalaisten osallistumiseen tähtääviin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki osalliset. Tilaisuuksissa on mahdollista osallistua kaavojen valmisteluun, arvioida kaavojen vaikutuksia ja tuoda julki mielipiteensä asiasta. Olemme valmiita keskustelemaan kaavasuunnitelmista myös muina aikoina.

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalolla Asiakaspalvelu Imatrassa, hankkeen vaikutusten merkittävyydestä riippuen joko 14 tai 30 vuorokautta. Kaavaehdotukset ovat nähtävissä myös kaupungin internetsivulla. Nähtävilläoloaika on samalla mahdollisten muistutusten tekoaikaa.

Kuntalaisen opas: Osallistun kaavoitukseen

Asemakaava-arkkitehti
Puhelinnumero(t): 
020 617 4422
Kaavoitusinsinööri
Puhelinnumero(t): 
020 617 4420
Kaavasuunnittelija
Puhelinnumero(t): 
020 617 4424