Olet täällä

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun sivuilta löytyy asiaa maaomaisuuden hallinnasta, kaavoituksesta sekä kartoista.

Services

kaupunkisuunnittelu ja kartat

Kaavoitusyksikkö suunnittelee yhdyskuntarakennetta jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Tavoitteenamme on ympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden parantaminen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen.

Suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina ovat kaupungin asukkaiden ympäristöön liittyvät tarpeet ja odotukset. Päätuotteitamme ovat yleiskaavat, asemakaavat ja rakentamista ohjaavat suunnitelmat.

Tonttiyksikkö vastaa kaupungin tarvitseman maan hankinnasta, tonttien esittelystä, vuokraamisesta ja myymisestä rakentajille ja kaupungin maaomaisuuden isännöinnistä. Kaupungin vuokrattavat ja myytävät tontit luovuttaa maanhankinta ja luovutus.