Olet täällä

Perusopetus

Perusopetus on 1.–9. luokkien opetusta

Services

perusopetus_kuva_flickr_rlhyde.jpg

Imatran kaupungissa on 1.8.2017 alkaen kolme koulukeskusta, jolla kullakin toimii yksi ylä- tai yhtenäiskoulu ja useita alakouluja sekä päiväkoteja. 1.3.2017 alkaen kaupungissa on yksi oppilaaksiottoalue. Uuden opetussuunnitelman mukaan Imatralla toteutetaan joustavia, eri asuinalueille soveltuvia ratkaisuja yhtenäisessä perusopetuksessa.

Kaupunki osoittaa jokaiselle oppilaalle koulupaikan. Kaupungin osoittamasta koulusta käytetään nimitystä lähikoulu. Lähikoulu ei välttämättä ole kotia lähimpänä oleva koulu. Huoltajalla on mahdollisuus anoa lapselleen koulupaikkaa myös toisesta koulusta. Päätöksen asiasta tekevät koulujen rehtorit. Mikäli oppilas opiskelee ns. toissijaisessa koulussa, vastaa huoltaja kuljetuskustannuksista.

Vuoksenniskan koulukeskuksessa annetaan perusopetusta Vuoksenniskan koulussa (luokat 1–9) sekä Virasojan koulussa, jolla on toimiyksiköt Virasojalla ja Kaukopäässä (luokat 1–6). Vuoksenniskan koululla toimivat erityisryhmät: H-luokat, tukiluokka sekä JOPO-luokka (Joustava perusopetus).

Ns. Mansikkalan koulukeskuksessa toimivat Linnalan koulu (luokat 1-6) ja Tainionkosken koulu (luokat 1–6) sekä Mansikkalan koulu (luokat 7–9). Linnalan ja Mansikkalan kouluissa on yleisopetuksen lisäksi mahdollisuus opiskella kaksikielisillä luokilla englanninkielisessä opetuksessa. Oppilaiden on mahdollista hakeutua myös musiikkipainotteiseen opetukseen Linnalan kouluun (luokat 3–6) ja jatkaa opintojaan Mansikkalan koulussa (luokat 7–9). Tainionkosken koululla toimii sosiaalisemotionaalisten ongelmien erityisluokat (luokat 1-3 ja 4-6).

Kosken koulukeskuksessa annetaan perusopetusta Kosken koulussa (luokat 1–9) ja Imatrankosken koulussa (luokat 1–6), jolla on toimiyksiköt Imatrankoskella ja Meltolassa. Kosken koululla toimivat JOPO-luokat (Joustava perusopetus).

Kosken koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii säätiön omistama venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opettamiseen keskittyvä Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, jossa annetaan perusopetusta vuosiluokilla 1–9.

Käsittelyajat toissijaiseen kouluun ottamisessa:

- Seuraavaa lukuvuotta koskevat päätökset tehdään kevään aikana
- Kuluvaa lukuvuotta koskevat päätökset tehdään niin pian kuin mahdollista
- Musiikkiluokan ja kaksikielisen luokan kohdalla päätökset tehdään pääsääntöisesti viikolla 8, mutta keskellä lukuvuotta – tulevien kohdalla niin pian kuin mahdollista

Liitteet:

Psykososiaalinen oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto ovat 1.1.2016 lähtien Eksoten järjestämää toimintaa

Tästä pääset psykososiaalisen oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon tietoihin Eksoten sivuilla

Opetuspalveluiden päällikkö
Puhelinnumero(t): 
020 617 3404
Palvelusihteeri
Puhelinnumero(t): 
020 617 5347
Koulutulokkaat, kasvatus- ja opetuspalveluiden neuvonta
Palvelusihteeri
Puhelinnumero(t): 
020 617 5348
Koulukuljetukset