Olet täällä

Varhaiskasvatus (Päivähoito)

Varhaiskasvatus on prosessi, jossa lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen sekä hoiva yhdistyvät.

Services

päivähoito jpg

Varhaiskasvatuspalveluita ovat päivähoito päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetuksessa tai avoin kerhotoiminta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ( VASU) ja Imatran kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lain perusteella mahdollisuus valita lapsen hoito:

  • kunnan järjestämässä varhaiskasvatuspaikassa
  • hoitamalla lapsi kotona, jolloin alle 3-vuotiaiden lasten perheillä on oikeus kotihoidontukeen
  • avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa, joissa oikeus kotihoidontukeen säilyy
  • järjestämällä varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella

 

Varhaiskasvatuksessa on tarjolla kokopäivä- ja osapäivähoitoa sekä vuorohoitoa sitä tarvitseville perheille.

 

Esiopetuksen ops

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuksen paikkoja voi hakea ympäri vuoden kunnallisiin ja yksityiseen päiväkotiin sekä kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja se johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hoitopaikkaa haettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoitotarpeen alkamista. Varhaiskasvatuksen paikoja haetaan tekemällä hakemus Sähköinen asiointi -sivulta.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sekä koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen määrääminen ja periminen vuosina 2016 – 2018 on esitetty alla olevassa liitteessä. 1.3.2017 jälkeen asikasmaksupäätös perustuu uuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Lakimuutoksen jälkeenkin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palvelutarpeen ja bruttotulojen mukaan. Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laksutetaan jälkikäteen.Varhaiskasvatuksen maksuista on myös maksulaskuri jonka löydät Sähköinen asiointi -sivulta.

Tiedosto:

 

 

 

 

Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö
Puhelinnumero(t): 
020 617 3515
Palveluohjaus
Puhelinnumero(t): 
020 617 3546
Palvelusihteeri
Puhelinnumero(t): 
020 617 3351
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi