Olet täällä

Kadut, liikenne ja viheralueet

Kaupunki huolehtii asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta

Services

liikenneväylät ja viheralueet

Kaupungin yleisistä alueista vastaa teknisen toimialan infranhallintayksikkö. Yksikkö tilaa ja rakennuttaa kunnallistekniset investoinnit sekä liikennealueiden, viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpitopalvelut yhteistyössä YH-Rakennuttaja Oy:n kanssa.

Hoidettavaa katupinta-alaa Imatran kaupungin alueella on n. 245 ha.

Liikenneviheralueita n. 18 ha ja puistoja n. 48 ha.

Vt. kaupungininsinööri
Puhelinnumero(t): 
020 617 4418
yksikön tilaajajohtaja