Olet täällä

Vesi

Imatran Vesi vastaa vesihuoltopalveluista Imatralla sekä sopimusten mukaan myös naapurikuntien alueella.

Services

vesi.jpg

Vesihuoltopalveluihin kuuluvat veden hankinta ja jakelu, jäteveden johtaminen, pumppaaminen ja puhdistus sekä sopimus-, laskutus- ja asiakaspalveluasiat.

Imatran Vesi kuuluu teknisen toimen organisaation tilaajapuolelle hallinnollisesti erillisenä taseyksikkönä. Tekninen lautakunta toimii myös Imatran Veden johtokuntana.

Vedenhankinta tapahtuu sekä pohja- että pintavesivaroista. Vuoden 2007 elokuuhun asti pohjavettä otettiin ainoastaan Hiekkoinlahden pohjavedenottamolta ja pintavettä Immalanjärvestä sekä Hiekkoinlahden pohjavesi että Immalanjärven pintavesi käsitellään Immalan vesilaitoksella. Imatra-Joutseno yhdysvesijohdon ja siihen liittyvien Myllypuron ja Korvenkannan pohjavedenottamoiden käyttöönoton jälkeen Immalanjärven pintaveden osuus tuotetusta vesimäärästä on ollut n. 5%.

Imatra–Joutseno -yhdysvesijohdon ja Korvenkylässä sijaitsevan paineenkorotusaseman kautta Imatran vesijohtoverkostoon johdetaan pohjavettä Lappeenrannan Joutsenon puolella sijaitsevien Myllypuron vedenottamoilta.

Imatran Veden nykyisen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on aloitettu vuonna 1949. Vesihuoltoverkosto muodostuu 324 km pitkästä vesijohtoverkostosta, 367 km pitkästä viemäriverkostostosta (jäte- ja sadevesi).

Imatran vedenjakelun toiminta-alueen lisäksi Imatran Vesi myy Jääsken vesiosuuskunnalle vettä n. 8000m3 vuodessa ja Aholan alueen vesihuolto-osuuskunnalle n. 4000m3 vuodessa.

Poikkeustilanteita varten on Imatran Veden vesijohtoverkostosta rakennettu yhdysvesijohdot Ruokolahden keskustaajamaan vuonna 2005 ja Ruokolahden Oritlammen kautta Rautjärven Asemanseudulle vuonna 2003.

Jätevedet käsitellään vuonna 1981 valmistuneella Meltolan jätevedenpuhdistamolla, jonne johdetaan Imatran omien jätevesien lisäksi Ruokolahden, Rautjärven Asemanseudun ja Lappeenrannan puolelta Rauha–Tiurun alueen sekä Korvenkylän jätevedet. Suunnitelmien mukaan Meltolan jätevedenpuhdistamo saneerataan vuosina 2019–2020.

Meltolan jätevedenpuhdistamon täyssaneerauksen yleissuunnitelmat valmistuvat keäkuussa 2015.

Imatran Veden toimintakertomukset. Lue tästä:

Imatran Veden vuoden 2016 toimintakertomus.

Imatran Veden vuoden 2015 toimintakertomus.