Olet täällä

Vireillä olevat ja luonnoskaavat

Kohde, tavoitteet, vaikutukset, osallistumismahdollisuudet ja aikataulut

Palvelut

Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä esitellään kaavoituksen kohde ja kerrotaan muun muassa kaavoituksen tavoitteet ja vaikutukset sekä osallistumismahdollisuudet ja aikataulu.

Imatralla tiedotetaan useimpien asemakaavojen vireille tulosta ja laatimisvaiheen osallistumismahdollisuudesta kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Uutisvuoksi), kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivujen etusivulla kohdassa Kuulutukset.