Olet täällä

Viemäriverkosto ja -kunnossapito

Imatralla on käytössä erillisviemäröintijärjestelmä

Palvelut

viemäriverkosto ja -kunnossapito

Jätevedet johdetaan jätevesiviemäreissä Meltolassa olevalle jätevedenpuhdistamolle.

Viemäriverkostossa on yhteensä 37 jätevesipumppaamoa. Jätevesiviemäreistä 62% on muoviputkia, loput betoniputkia.

Viemäriverkoston kunnossapidossa tärkeimpiä työvälineitä ovat painehuuhteluauto, jolla mm. avataan tukkeutuneet viemärit sekä kameralaitteisto, jonka avulla voidaan kuvata viemäreitä. Kiinteistöjen kuvausta varten on myös oma pienempi kamera.