Olet täällä

Vesimittarin lukema, kulutusseuranta

Vesimittarin lukemia voi ilmoittaa ympäri vuorokauden Kulutus-Webin, sähköpostin ja faksin kautta

Palvelut

vesimittarin lukemat

Lukemien ilmoitus

Lukemia voi itse ilmoittaa milloin vain. Lukemia voi ilmoittaa 24h Kulutus-Webin kautta, faksilla sekä sähköpostitse. Kun ilmoitatte lukemia sähköpostilla tai faksilla, laittakaa viestiin mitä kiinteistöä lukema koskee sekä minä päivänä kyseinen lukema on otettu. Kulutus-Webin sisäänkirjautumiseen tarvitaan kulutuspisteen- sekä vesimittarinnumero, jotka löytyvät vesilaskusta. Kulutus-Webissä voi tarkastella oman kulutuspisteensä vedenkäyttöä sekä tarvittaessa lähettää laskutukseen viestejä.

Vesimittarista ilmoitetaan laskutukseen täydet kuutiot.

Ilmoita Vesimittarin lukemat tästä

Näin luet vesimittariasi

Imatran Vedellä on pääasiassa käytössä kahdenlaisia vesimittareita, kuivalasimittareita sekä märkälasimittareita.

Kuivalasimittari
Kuivalasimittari

 

Kuivalasimittari

Kuivalasimittarissa on kahdeksan (8) numeroa. Tällaisessa vesimittarissa kolme viimeistä numeroa ovat litroja eli kun ilmoitatte vesimittarin lukemia esim. Kulutus-Webin kautta, niin ilmoitatte lukeman ilman etunollia sekä kolmea viimeistä numeroa (litroja). Jos lukema on 00136372 niin tällöin ilmoitettava kuutiomäärä on 136m3.

Märkälasimittari
Märkälasimittari

 

Märkälasimittari

Märkälasimittarissa on taas viisi (5) numeroa. Tästä mittarista pitää ilmoittaa laskutukseen kaikki numerot, myös viimeinen joka on kiertävä numero, ilman etunollia. Jos lukema on 00190 niin tällöin ilmoitettava kuutiomäärä on 190m3.

Itseluentakortit

Imatran Vesi on siirtynyt itseluentakorttien lähetykseen. Pyrkimyksenä on lähettää kuluttajille vesimittarin itseluentakortteja kerran vuodessa. Itseluentakorttien lähetys tapahtuu massalähetyksellä ja valitettavasti emme saa aineistosta kaikkia niiden asiakkaiden kortteja pois, jotka jo lähettävät meille säännöllisesti vesimittarinsa lukemia.

Vedenkulutusta tulee seurata mm. seuraavista syistä…

  • Säännöllisellä seurannalla paljastuu mahdolliset rakennuksen vesijohdoissa esiintyvät vuodot
  • Vesijohtokalusteissa esim. hanojen ja WC:n pienetkin vuodot aiheuttavat vuodessa yllättävän suuren lisäerän vesilaskuun.
  • Asiakas on yleisten toimitusehtojen kohdan 8.6 mukaan vastuussa kiinteistökohtaisten KVV-laitteiden kunnosta.

Arviolaskussa olevaa lukemaa sekä vesimittarin lukemaa vertailemalla saadaan selville joko vedenkulutuksessa tai muusta syystä tapahtuvat muutokset.

Palvelusta vastaa

Puhelinnumero(t): 
020 617 4407
020 617 4443
020 617 4343
Arkisin klo 12–15
Faksi
020 617 4344