Olet täällä

Vesijohtoverkosto sekä -kunnossapito

Imatran vesi otetaan Hiekkoinlahdesta

Palvelut

Vesitorni.jpg

Vedentuotanto on perustunut ennen Immalanjärven pintaveteen. Nykyisin Imatran vesijohtovesi on Hiekkoinlahdesta pumpattua pohjavettä. Järven raakavesi on hyvälaatuista. Tämä johtuu siitä, että järven vedestä merkittävä osa suodattuu pohjavesivaluntana Salpausselkäharjusta.

Vesijohtoverkostoon kuuluu kaksi vesitornia, joiden tilavuus on yhteensä 5800 m3. Painepiirejä on neljä. Tuulikallion ja Kurkvuoren painepiireissä on vesitornit, lisäksi Karhumäellä on erillinen paineenkorotusalue. Kaupungin pohjoisosassa Saarlammen alueelle vesi johdetaan Ruokolahden kunnan vesijohtoverkostosta. Myllypuron pohjavesi johdetaan Vuoksen länsipuolen verkostoon.

Vesijohtoverkostosta lähes 55% on valurautaputkia, muoviputkia on 43% ja teräsputkia 2%.

Vesijohtoja pidetään kunnossa siten että, vedenottamolla lisätään lähtevään veteen hiilidioksidia ja kalkkia, jotka muodostavat vesijohtoputkien sisäpintaan kalvon. Tämän kalvon ansiosta putkista irtoavaa haitallista rautaa on pystytty vähentämään merkittävästi.

Keväällä 2006 on valmistunut vedenjakelun kulutusseurantajärjestelmän esisuunnitelma. Parempi kulutusten ja vuotojen tiedonhallinta ja raportointi auttaa kohdistamaan verkoston kunnossapito- ja saneerausresursseja tehokkaammin ja siten vähentää vuotojen ja niiden korjaamisen aiheuttamia häiriöitä vedenjakelussa kuluttajille.