Olet täällä

Venekopit

Venekoppien vuokrasopimukset uusitaan

Palvelut

venekopit1.jpg

Imatran kaupungin alueella Saimaan rannalla on erikoisuutena perinteiset puiset venekopit, joita on kaupungin ja Tornatorin omistamilla rannoilla Lappeenrannan rajalta Kurjenlahdesta alkaen Liippilahteen asti. Kyseisillä venevaja-alueilla on yksityisten omistamia venekoppeja yhteensä noin 160 kpl.  Venekopit rannoilla kuuluvat Imatran ilmeeseen ja kaupunki haluaa vaalia tätä vuosikymmeniä jatkunutta perinnettä ja säilyttää hyvässä kunnossa olevat venekopit rantamaisemassa niille varatuilla alueilla.

Tätä varten Imatran kaupunki on parin viime vuoden aikana kartoittanut kaikki kaupungin rannat, joilta löytyy venekoppeja. Samalla on selvitetty venekoppien ja ns. airokoppien ym. rakennelmien tilanne ja kunto. Kartoituksen jälkeen aloitettiin rantojen siivousprojekti, jonka tarkoituksena on saada rantatamaisema luontoa kunnioittavaksi ja siistiksi. Huonokuntoisia venekoppeja on myös purettu. Venekoppipaikkojen vuosivuokra määräytyy kaupungin vuosittain vahvistaman taksan perusteella.

Projektiin liittyen omistajat selvitettiin, venekoppien numerointi uudistetaan seinään tulee uusi numerokilpi ja tieto viedään karttajärjestelmään ja kaikkien venekoppien maapohjan vuokrasopimukset uusitaan. Venekoppien haltijoille lähteneissä kirjeissä on tarkat tiedot, miten toimia vuokrasopimuksen uusimiseksi.  

Mikäli venekopinomistaja myy tai luovuttaa venekoppinsa kolmannelle osapuolelle, venekopinomistajan tulee hyväksyttää venekopin omistajanvaihdos kaupungilla, jotta uuden venekopin omistajan kanssa voidaan tehdä uusi vuokrasopimus.

Venekopin omistusoikeuden siirron hyväksymiseen käytetään lomakepohjaa, jonka voi hakea kaupungintalon asiakaspalvelusta tai tulostaa alla olevasta linkistä:

Venekopin omistajanvaihdos sopimuslomake

Rakennusjärjestys ohjaa venekoppien pitämistä ja rakentamista. Alla ote rakennus-järjestyksestä § 27:

"Saimaanrannalla toistaiseksi pysyvästi säilytettävät venevaja-alueet ovat Lempukassa, Hosseinlahdessa, Malonsalmessa, Leppälahdessa ja Pata-lahdessa. Alueet on merkitty venevalkama-alueiksi oikeusvaikutteiseen yleis-kaavaan. Uuden venevajan saa rakentaa ainoastaan entisen tilalle. Venevajat näillä alueilla eivät tarvitse toimenpidelupaa tai -ilmoitusta. Venevajan on oltava kooltaan entisen kokoinen, katettu tummalla katteella, harjakattoinen sekä kulkuaukot varustettava suljettavin ovin. Kopin runko- ja seinäverhous-materiaalina tulee käyttää puuta ja julkisivujen väristyksessä tulee noudattaa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää ohjetta, mikä on saatavilla rakennusvalvonnasta ja kaupungin internetsivulla. Rakennusvalvonta suorittaa alueella vuosittain katselmuksen, jossa todetaan vajojen kunto."

Palvelusta vastaa

Kiinteistösihteeri
Puhelinnumero(t): 
020 617 4449