Olet täällä

Varhaiserityiskasvatus

Muun henkilöstön lisäksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa työskentelevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Palvelut

erityiskasvatus_kuva_flickr_pink_sherbet_photography.jpg

Imatralla varhaiskasvatuksessa olevat lapset sijoittuvat oman  asuinalueensa lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoon tai esiopetuksessa lähikouluun tai päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja esiopetusryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo:t) omilla alueillaan. Kasvun ja oppimisen tuki sisältyy kaikkiin varhaiskasvatuksen muotoihin ja jokainen työntekijä osallistuu tuen antamiseen.

Varhaiserityiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatusympäristöä ja pedagogisia toimintatapoja pyritään mukauttamaan joustavasti vastaamaan lasten tuen tarpeita.

Varhaiskasvatuksessa lapsen tukitoimien lähtökohtana ovat havainnot ja arvioinnit lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Vanhemmat, varhaiskasvatuksen ja henkilöstö ja erityisopettaja keskustelevat, suunnittelevat ja arvioivat yhdessä tältä pohjalta lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tavoitteita ja tukitoimia. Tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lasten tarvitseman tuen määrästä ja laadusta riippuen ryhmiin pyritään suuntaamaan lisäresursseina erityisopettajan ja avustajan palveluita..

Palvelusta vastaa