Olet täällä

Työllistämisen kuntalisä

Imatran kaupunki tukee kuntalisällä imatralaisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka työllistävät imatralaisen pitkäaikaistyöttömän.

Palvelut

heinat.jpg

YRITYS TAI YHTEISÖ - TEE HYVÄ TYÖ

Työllistä imatralainen työtön -  tukea työllistämiseen kuntalisällä

Imatran kaupunki tukee kuntalisällä imatralaisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka työllistävät imatralaisen pitkäaikaistyöttömän. Kuntalisä on korkeintaan 350 euroa työntekijää kohden kuukaudessa TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Palkatulle työntekijälle maksetaan ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, ellei soveltuvaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen.

Kuntalisän hakemisen edellytykset:

  • Imatralainen yritys tai yhteisö työllistää imatralaisen työttömän työnhakijan, joka on ollut vähintään vuoden työttömänä.
  • Kuntalisän hakeminen edellyttää TE-toimiston päätöksen myönnetystä palkkatuesta, on korkeintaan 350 €/kk/ työntekijä ja sitä maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta, kuitenkin enintään kuudelta kuukaudelta.
  • Yritys tai yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kuudeksi kuukaudeksi (26 viikkoa), työaika vähintään 25h/vko. Alle kuuden kuukauden työsuhteeseen kuntalisää ei myönnetä.
  • Sama yritys tai yhteisö voi saada kuntalisää enintään kahden henkilön palkkaamiseen vuodessa.
  • Kuntalisää koskeva hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa palkkatukityön aloittamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin kuntalisähakemus on jätetty.

Tutustu hakuohjeeseen ja varmista kuntalisän ehtojen täyttyminen ennen hakemista!

Ota yhteyttä ja sovi tapaamisesta:

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori
Sirkku Sarlomo
p. 020 617 2225
sirkku.sarlomo@imatra.fi
Virastokatu 2, 55100 Imatra

 

Projektipäällikkö
Kirsi Kukkonen
p. 040 157 6772
kirsi.kukkonen@eksote.fi
Kirkkokatu 15, 55120 Imatra

 

Huomioi:

Kuntalisää myönnetään kaupungin talousarvioon varatusta määrärahasta.

Kuntien tarjoama tuki on EU de minimis -asetuksen alaista julkista tukea. Palkkatuki/muut avustukset ja kuntalisä yhdessä eivät saa ylittää 50 % palkkakustannuksista ja lakisääteisistä työnantajamaksuista aiheutuvia menoja. Mahdollinen ylitys vähentää maksettavaa kuntalisää.

LIITTEET:

Työllistämisen kuntalisa sähköinen hakemuslomake.pdf