Olet täällä

Selvityksiä

Kohdassa "Selvityksiä" esitellään kaavoituksen taustaksi tehtyjä selvityksiä.

Palvelut

Rakennushistoriallinen selvitys

Kaukopään, Imatrankosken ja Tainionkosken koulurakennusten sekä Kumppanuustalon rakennushistoriallinen selvitys

Rakennushistoriaselvitys käsittää Imatran kaupungissa sijaitsevat neljä vanhaa kansakoulurakennusta. Tainionkosken koulun vuodelta 1936, Kaukopään koulun vuodelta 1938, entisen Vuoksenniskan koulun (nykyinen Kumppanuustalo), joka on valmistunut vuonna 1951 sekä Imatrankosken koulun vuodelta 1953.

Rakennushistoriaselvitys on tilattu asemakaavoituksen ja muun suunnittelun tueksi. Selvityksen tavoitteena on koota tiedot rakennusten historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta sekä tarkastella niiden kulttuurihistoriallisia arvoja.

Lähteentalon rakennushistoriallinen selvitys ja kuntoarvio

Rakennushistoriaselvityksen kohteena on Torkkelinkatu 1:ssä sijaitseva nk. Lähteen talo. Kohde on 1920-luvun alussa nykyiselle paikoilleen siirretty puutalo, joka sijaitsee Imatran kaupungin tunnetuimman matkailukohteen eli Imatrankosken ja sen rannalla sijaitsevan Valtionhotellin välittömässä läheisyydessä, vanhan Viipurin maantien varrella.

Rakennushistoriallisen selvityksen pääpaino on rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ja sisätilojen dokumentoinnissa sekä rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen ja kaupunkikuvallisen merkityksen arvioinnissa.

Kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena on antaa useita vaihtoehtoja korjaustöiden suorittamiseksi.

Kuntoarvioinnin kohteena oli 1950-luvun alkupuolella rakennettu asuin- ja liikerakennus. Rakennuksen hirsirakenteinen ensimmäinen kerros on valmistunut aikaisemmin (ennakkotietojen mukaan noin 1930-luvulla) ja siirretty rakentamisen yhteydessä nykyiselle paikalleen. 1-kerroksessa sijaitsevat rakennuksen liiketilat niihin kuuluvine sosiaali- ja varastotiloineen. 2-kerros on puurunkoinen kappaletavarasta rakennettu osa. 2-kerroksessa sijaitsevat asunnot. Kellarikerros on osittainen ja kiviainesrakenteinen, siellä sijaitsevat kattilahuone ja kylmät varastotilat.