Olet täällä

Ratasuunnitelma, Mansikkakosken ratasilta

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Mansikkakosken ratasillasta

 

 

Palvelut

Mansikkakosken ratasilta c1_havainnekuva_lanteen.jpg

Vuoksen ylittävä Mansikkakosken ratasilta on erotettu omaksi ratasuunnitelmaksi Luumäki – Imatra tavara ratasuunnitelmasisällöstä. Suunnitelma perustuu vuonna 2010 valmistuneeseen Luumäki – Imatra Yleissuunnitelmaan. Suunnitelma rajautuu Mansikkakosken ratasiltaan ja sen rakentamiseen tarvittaviin maa-alueisiin.

Uusi silta sijoittuu nykyisen Mansikkakosken rautatiesillan pohjoispuolelle.

Uuden ratasillan rakentaminen Mansikkakosken sillan pohjoispuolelle aiheuttaa maisemallisia muutoksia ja merkitsee ratakäytävän ja liikenteelle varattavan alueen leventymistä.

Uuden sillan rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia junaliikenteen aiheuttamaan meluun alueella. Parantuneella melutilanteella on positiivinen vaikutus lähialueiden viihtyvyyteen.

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Asiakaspalvelu Imatrassa (Kaupungintalo 1. kerros) 5.8.2016- 5.9.2016 osoitteessa Virastokatu 2, 55100 Imatra.  (Ratalaki 90 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on osoitettava Liikennevirastolle ja toimitettava Imatran kaupungin kirjaamoon, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi 5.9.2016 klo 15.00 mennessä. (ratalaki 22 §)

Lisätietoja antaa Liikennevirastossa Ilkka Vellonen puh. +358295 34 3812 9.8.2016 saakka ja projektipäällikkö Maija Salonen puh. +358295 34 3841 sähköposti maija.salonen@liikennevirasto.fi 10.8.2016 alkaen.

Kustannusarvio- ja kustannusjakoehdotus
Piirustusluettelo
Suunnitelmaselostus
Pituusleikkaus
Pääpiirustus
Yleiskartta
Suunnitelmakartta
Havainnekuva länteen
Havainnekuva itään 1
Havainnekuva itään 2
Havainnekuva etelään