Olet täällä

Rakennusjätteen lajittelu

Ohjeita ja lomakkeita rakennusjätteen lajitteluun

Palvelut

rakennusjätteen lajittelu

Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vastaanotetaan erilaisia rakentamisesta, yritystoiminnasta ja teollisuudesta syntyviä jätteitä, esimerkiksi

  • betonia ja tiiliä
  • maa-aineksia
  • puuta ja puupohjaisia materiaaleja
  • risuja ja puutarhajätteitä
  • metallia
  • lasia
  • energiajätettä

Jätteet ohjataan enisijaisesti hyötykäyttöön. Mikäli jätteet eivät ole hyötykäyttöön kelvollisia, voidaan ne sijoittaa Kukkuroinmäen jätekeskuksen tavanomaiselle tai ongelmajätetasoiselle kaatopaikalle Kaatopaikalle sijotetettavista jätteistä (muista kuin yhdyskuntajätteistä) tarvitaan erillinen kaatopaikkakelpoisuusselvitys.

Tarkemmin rakennusjätteen lajittelusta on Etelä-Karjaln Jätehuolto Oy:n sivuilla.