Olet täällä

Rakennusjärjestys

Rakentamisen luvanvaraisuus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa

Palvelut

rakennusjärjestys

Rakentamisessa tulee noudattaa Imatran kaupungissa tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä muiden maankäyttöä koskevien lakien, asetusten ja määräysten lisäksi.

Rakentamisen luvanvaraisuus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Talousrakennusten ja toimenpidelupien luvanvaraisuus on määritelty erikseen tässä rakennusjärjestyksessä kaupungin eri osa-alueilla.

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2016 § 52

Voimassa 1.8.2016 alkaen

Rakentamisessa tulee noudattaa Imatran kaupungissa tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä muiden maankäyttöä koskevien lakien, asetusten ja määräysten lisäksi.

Rakentamisen luvanvaraisuus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Talousrakennusten ja toimenpidelupien luvanvaraisuus on määritelty erikseen tässä rakennusjärjestyksessä kaupungin eri osa-alueilla.

Voimassa oleva rakennusjärjestys 1.8.2016 alkaen
- Liite 1 Toimenpidelupien alueet 2016
- Liite 2 Pohjavesialueet
- Liite 3 Ohje kaava-alueelle
- Liite 4 Ohje haja-alueelle
- Liite 5.1 rakennetun ympäristön kohteet Ojonen kartta
- Liite 5.2 rakennetun ympäristön kohteet Ojonen
- Liite 6 kulttuurihistorialliset kohteet