Olet täällä

Pientalorakentajan opas

Ohjeita pientalo- ja korjausrakentajalle rakennushankkeen eri vaiheista sekä lupa- ja valvontamenettelystä Imatralla

Palvelut

pientalorakentajan opas

Oppaassa ei anneta yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita rakentajalle. Hankkeen suunnittelijan tulee olla ammattitaitoinen suunnittelija ja suunnitelmat tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaisesti. Koska suunnitelmat kuitenkin laaditaan yhdessä rakentajaperheen toivomukset huomioiden on tähän oppaaseen koottu yleisiä suunnittelussa huomioitavia seikkoja.

Oppaan liitteenä on rakennusvalvonnan ohjeita rakentajille. Ohjeet koskevat rakennusluvan hakemista, ilmoitusmenettelyä, kevyitä autovajoja ym. rakennelmia, parvekkeiden lasituksia, mainoslaitteita, aitalupia, rakennusten purkamista, jätehuoltoa sekä rakennustyön aikaista valvontaa.

Opas on tarkoitettu käytettäväksi ilman liitteitä. Rakentaja voi pyytää tarvitsemansa liitteissä olevat ohjeet erillisenä rakennusvalvonnasta.

Pientalorakentaja opas