Olet täällä

Pienryhmäopetus ja JOPO-luokat

Oppilas voi päästä pienryhmäopetukseen tai JOPO-opetukseen, jos tuki tavallisella luokalla ei riitä

Palvelut

pienryhmä- ja jopo-opetus

Pienryhmäopetus/erityisen tuen pienluokat

Erityinen tuki pyritään järjestämään oppilaalle ensisijaisesti hänen omassa lähikoulussaan ja muun opetuksen yhteydessä. Oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen erityinen tuki voidaan järjestää myös kokonaan tai osittain erityisen tuen pienluokalla.

Erityisen tuen pienluokalle oppilas voi sijoittua, mikäli oppilaan saama tuki lähikoulussa ei riitä, pienluokkasiirrolle määritellyt kriteerit täyttyvät ja jos pienluokkaopetus tilannearvion (pedagoginen selvitys) perusteella katsotaan oppilaalle parhaiten soveltuvaksi. Imatralla erityisen tuen pienluokkia on Tainionkosken ja Vuoksenniskan kouluissa.

Vuoksenniskan koulussa järjestetään myös opetusta pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. H-luokilla voi opiskella pidennetyssä oppivelvollisuudessa opiskeleva erityisen tuen oppilas, jonka koulunkäynti ei tavallisella luokalla ole mahdollista. Opetuksessa painotetaan toiminnallisuutta sekä arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta myös toiminta-alueittain. Imatran H-luokilla opiskelee oppilaita myös Ruokolahdelta ja Rautjärveltä.

Joustavan perusopetuksen JOPO-luokat

Imatralla on kolme joustavan perusopetuksen JOPO-luokkaa 7.-9. luokan oppilaille, kaksi Kosken koulussa ja yksi Vuoksenniskan koulussa. Joustavaan perusopetukseen (JOPO-luokalle) voi hakea oppilas, joka hyötyy pienemmästä opetusryhmästä, toiminnallisista työtavoista ja joustavasta opiskelumahdollisuudesta. Sellaisille 7.-9. luokkien oppilaille, joilla on muita oppimisen pulmia, tarjotaan tukea oppimiseen omassa lähikoulussa tai erityisen tuen pienryhmissä.