Olet täällä

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on osa varhaiskasvatuspalvelua, joka sijoittuu hoitomuotona kotihoidon ja päiväkodin välille

Palvelut

perhepäivähoito

Perhepäivähoidon muotoja ovat:

  • hoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito
  • ryhmäperhepäivähoito, jossa kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä
  • ostopalveluperhepäivähoito, jossa varhaiskasvatuspalvelut ostaa hoitopaikan yksityiseltä hoitajalta tai yksityisestä ryhmäperhepäiväkodista. Tuolloin hoitomaksu määrittyy asiakasmaksulain mukaisesti samoin kuin kunnallisessa päivähoidossa ja toiminta on kunnalliseen päivähoitoon verrattavaa.
  • yksityinen perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa tapahtuva
  • yksityinen ryhmäperhepäivähoito, jossa kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Lisäksi ryhmässä voi olla hoidossa yksi osapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen.

Perhepäivähoidossa lapsi saa kodinomaista hoitoa, jossa on läheiset, luotettavat ja mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet. Hoitopaikan arki on kiireetön. Hoito on lapsen yksilöllisyyttä kunnioittavaa.

Perhepäivähoitajat vastaavat kukin oman lapsiryhmänsä toiminnasta. Hoitajien toimintaa ohjaa kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat lapsen vasut, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa.

 

Palvelusta vastaa

Perhepäivähoidon ohjaaja
Puhelinnumero(t): 
020 617 3353
Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö
Puhelinnumero(t): 
020 617 3515