Olet täällä

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus kehittää oppimisen edellytyksiä ja ehkäisee oppimisvaikeuksien syntymistä

Palvelut

osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta antavat laaja-alaiset erityisopettajat. Tavoitteena on kehittää oppimisen edellytyksiä ja ehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä, konsultoida luokan- ja aineenopettajia oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja oppilaiden tukemisessa.

Tuki pyritään painottamaan mahdollisemman varhaiseen vaiheeseen, kattaen kuitenkin kaikki luokka-asteet. Alakoululla osa-aikainen erityisopetus painottuu luki- ja matematiikan valmiuksien ja taitojen sekä toiminnanohjauksen tukemiseen. Yläkoululla painottuu kasvun tukeminen, erilaisten oppimistyylien löytäminen, lukutekniikoiden opettaminen sekä lukivaikeuksien ohjaaminen ja matematiikan sekä vieraiden kielten oppimisen tukeminen.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa pienryhmässä, samanaikaisopetuksena tai yksilöopetuksena. Kaikkia toimintatapoja tarjotaan kaikissa tuen vaiheissa tarpeen mukaan, säännöllisesti tai jaksoittain. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös pienryhmissä opiskeleville oppilaille.

Oppimisvaikeuksien seulominen ja tarkempiin tutkimuksiin ohjaaminen sekä opetuksen suunnittelu yhdessä luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa, ovat tärkeä osa laaja-alaisen erityisopettajan toimenkuvaa. Hän osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä sekä tekee yhteistyötä oppilaiden huoltajien, esiopetuksen, muiden koulujen, koulupsykologin, koulukuraattorin sekä terveydenhoidon- ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa.