Olet täällä

Nähtävillä olevat asemakaavat

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalolla Asiakaspalvelu Imatrassa, hankkeen vaikutusten merkittävyydestä riippuen joko 14 tai 30 vuorokautta.

Palvelut

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalolla Asiakaspalvelu Imatrassa, hankkeen vaikutusten merkittävyydestä riippuen joko 14 tai 30 vuorokautta. Nähtävillä olosta kuulutetaan Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivujen etusivulla kohdassa Kuulutukset. Nähtävilläoloaika on samalla mahdollisten muistutusten tekoaikaa.