Olet täällä

Maastomittaus ja kartoitus

Maastomittaustoimen tehtäviin kuuluvat runkoverkon ylläpito, kantakartaston ajantasaistaminen, kunnallisteknistä rakentamista ja suunnittelua palvelevat mittaukset sekä kiinteistötoimitusten maastomittaukset.

 

 

 

 

Palvelut

mittaus ja karttapalvelut

Mittaustehtävät

Mittaustoimen tehtäviin kuuluvat runkoverkon ylläpito, kantakartaston ajantasaistaminen, kunnallisteknistä rakentamista ja suunnittelua palvelevat mittaukset sekä kiinteistötoimitusten maastomittaukset.
Maastomittauksia suorittaa maastomittauksen mittausryhmät. Mittaukset tehdään takymetri- ja GPS-laitteilla.

Maastomittauspalvelut

Maastomittaustehtäviä ovat rakennusvalvontaan liittyvät rakennuksen paikan merkintä maastoon, sijaintikatselmukset sekä rajannäytöt että muut kartoitustoimenpiteet.

Rakennuksen paikan merkintä maastoon

Tavallisesti rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä tehdään kun rakennuslupa on myönnetty. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen.

Maastoon merkintä voidaan tehdä myös ennakkomerkintänä ennen kuin rakennuslupa on myönnetty. Tällöin kuitenkin edellytetään, että rakennuslupa on vireillä. Ennakkomerkintä on erikseen laskutettava toimenpide. Ennakkomerkintää varten tarvitaan rakennuslupahakemuksen mukana jätettyä asemapiirrosta vastaava paperi-, pdf- tai dwg-kuva.

Rajannäyttö tai muu pieni kartoitustoimenpide

Kiinteistön omistaja tai haltija voi pyytää kunnalta rajannäyttöä rajojen selvittämiseksi asemakaava-alueilla, mikäli rajan paikasta ei ole riitaa. Rajannäytöllä ei rajaa virallisesti vahvisteta eikä merkitä pysyvästi maastoon.
Rajanäyttö yksityisen omistamalla kiinteistöllä on maksullinen toimenpide. Kaupungin vuokratonteilla toimenpiteen kustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti.

Mikäli kiinteistön rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä silloin tehdään rajankäynti.

Johtokartoitus

Johtokartalla esitetään maahan sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja niihin välittömästi liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti.
 

Palvelusta vastaa

Mittausteknikko
Puhelinnumero(t): 
020 617 4432