Olet täällä

Maahanmuuttajien opetus

Maahanmuuttajalapsille järjestetään sekä valmistavaa esiopetusta että valmistavaa opetusta perusopetuksessa

Palvelut

maahanmuuttajien opetus_kuva_flickr_horia_varlan.jpg

Valmistava esiopetus

Maahanmuuttajataustaiset lapset sijoittuvat oman lähikoulunsa esiopetusryhmiin. Esiopetuksen tavoitteiden lisäksi opetuksen tarkoituksena on vahvistaa oppilaan kielitaitoa. Esikouluikäisille tehdään suomen kielen taidon arviointi vuosittain tammi-helmikuussa. Testin perusteella kielenoppimiseen tukea tarvitsevat lapset ohjataan valmistavaan opetukseen.

Valmistava opetus perusopetuksessa

7–16-vuotiaiden maahanmuuttajalasten valmistavaa opetusta järjestetään Kosken koulussa.

Ne monikielisten perheiden lapset, jotka eivät ole olleet valmistavan opetuksen tarpeessa, saavat omissa lähikouluissaan tukea ja tukitoimia (suomi toisena kielenä opetus, tukiopetus ja oman äidinkielen opetus).