Olet täällä

Luontopolut ja -reitit

Luontopolut esittelevät metsien, rantojen ja 0vesien perusluontoa lukuisine lajeineen sekä puistojen ja puutarhojen istutuksia 

Palvelut

luontopolut

Imatran kaupungin alueella rakentamatonta maastoa on runsaasti. Ensimmäinen Salpausselkä kulkee lounaasta koilliseen kaupungin läpi. Sen luoteispuolella lainehtii Saimaa, kaakkoispuolella Immalanjärvi. Vuoksi puhkaisee Salpauselän ja virtaa kaupungin halki kohti Laatokkaa Imatran kosken tai voimalaitoksen kanavan kautta.

Salpausselän metsäiset kankaat, Saimaan rannat ja saaret sekä Immalanjärven rantalehdot tarjoavat kulkijalle monipuolisia elämyksiä. Niiden lisäksi Vuoksi sekä koskimaisema tuovat upean luonnon aivan kaupungin ytimeen. Jääkausi ja sen jälkeiset vuosituhannet ovat jättäneet merkkejään alueelle. Niin on tehnyt myös ihminen muokkaamalla kulttuurimaisemaa.

Imatran lukuisat luontopolut esittelevät metsien, rantojen ja vesien perusluontoa lukuisine lajeineen sekä puistojen ja puutarhojen istutuksia.  

Luontopolun opasvihkojen lainauspaikat:

  • Imatran kaupungintalon asiakaspalvelupiste arkisin klo 9-15
  • Imatrankosken R-kioski
  • Vuoksenniskan R-kioski
  • Imatran kylpylä (kylpylänluontopolku ja Lammassaarenluontopolku)
  • Imatran pääkirjasto, Kulttuuritalo Virta

Oppaasta peritään 5 € pantti, jonka saa takaisin oppaan palautuksen yhteydessä. 

Polkuja rastipisteineen päivitetään v. 2015–2016 aikana.

Tästä linkistä näet Imatran ja Rauhan ulkoilureitit / kesäkausi

Tästä linkistä näet Imatran ja Rauhan talven ulkoilureittejä.

Lista Imatran luontopoluista

Mellonlahden luontolenkki

Mellonlahden luontolenkki

Mellonlahden lenkin alkupäässä joitain muutoksia, reitti on sama.

Luontolenkki on pituudeltaan noin 3 kilometriä ja sillä on 22 rastipistettä. Lenkki kulkee vanhan koskiuoman vartta alas Mellonlahdelle ja lisälenkkinä on mahdollisuus käydä Mellonmäen huipulla. Lähtöopastaulu sijaitsee Inkerin aukion viereisessä puistossa.

Luontolenkin opasvihkossa kerrotaan alueen kasveista, linnuista, perhosista, Vuoksen kaloista sekä kulttuurihistoriallisista kohteista. Lenkki noudattaa helppokulkuista polkuverkostoa. Autolla pääsee rastille 9 ajamalla alas Vellamonkatua. Liikuntarajoitteiset pääsevät rastipisteeltä 9 lähtien sekä pohjoiseen rastille 5 asti että lounaaseen rastille 15 asti.

Mellonlahden luontolenkki (pdf)

Vuoksen luontolenkki

Vuoksen luontolenkki

Lenkin pituus on noin 7 kilometriä ja reitillä on 32 rastipistettä. Luontolenkki etenee Mansikkalasta etelään Imatrankoskelle, ylittää Vuoksen ja palaa itärantaa takaisin lähtöopastaululle. Lähtöopastaulu sijaitsee Mansikkalan sillan (Valtatie 6) alla lintutaulun vieressä Vuoksen länsirannalla.

Luontolenkin opasvihkossa kerrotaan Vuoksen varren historiasta ja kulttuurista, ihmisen vaikutuksesta luontoon sekä luonnon nykytilasta. Rasteilla tulevat tutuiksi Vuoksen linnut, alueelle ominaiset kasvilajit, erityisesti puistometsikön puut ja pensaat sekä kosteikkoalueiden vesiluonto.

Luontolenkki kulkee pääasiassa helppokulkuisella kevyen liikenteen reitillä, paikoin poluilla ja tasamaastoisessa metsässä. Liikuntarajoitteiset eivät pääse merkittyä reittiä osuudelle 4-10 eivätkä osuudelle 17- 21. Rastilta 4 voi siirtyä suoraan rastille 11 lenkkiä jatkaakseen, myös rastilta 17 pääsee kevyen liikenteen reittiä Imatrankosken kirkon ohi suoraan rastille 22. Rastilta 22 liikuntarajoitteiset pääsevät rasteille 21, 20 ja 19.

Tainion luontopolku

Tainion luontopolku

Polun pituus on 4,5 kilometriä ja reitillä on 40 rastipistettä. Luontopolku seuraa Vuoksen rantoja pohjoiseen Tainionkoskelle, ylittää Tornan sillan Vuoksen itärannalle ja palaa takaisin lähtöopastaululle. Tämän luontopolun sekä Vuoksen lenkin yhteinen lähtöopastaulu sijaitsee Mansikkalan sillan (Valtatie 6) alla lintutaulun vieressä Vuoksen länsirannalla.

Luontopolun opasvihkossa kerrotaan Vuoksen varsien luontokohteista, historiasta sekä ihmisen toiminnasta. Pääpaino on kasvilajiston esittelyssä, mutta myös linnut ja hyönteiset tulevat tutuiksi. Luontopolku on parhaimmillaan keväällä ja kesällä, mutta syksyn ruska tarjoaa upeita näkymiä Vuoksen varrella.

Lenkki noudattaa helppokulkuista kevyen liikenteen reittiä ja paikoin kuljetaan metsäpoluilla. Liikuntarajoitteiset pääsevät kulkemaan osuudet 1–10, 13–14, 16–18 sekä 27–32.

Vuoksenniskan metsäpolku

Vuoksenniskan metsäpolku

Luontopolku kiertelee Salpausselällä Torikadun ja Kaukopään tehdasalueen välisessä maastossa. Reitti ei sovellu liikuntarajoitteisille. Valmiilta polku-uralta poiketaan välillä heinikkoiseen maastoon, joten sadesäällä kunnon ulkoilujalkineet ovat tarpeelliset.

Luontopolun opasvihkossa esitellään kaikki tavalliset kangasmetsän puut ja pensaat sekä kenttä- ja pohjakerroksen varvut, ruohot, sammalet ja jäkälät. Myös metsäalueen tyypillisistä linnuista ja nisäkkäistä kerrotaan. Joillakin rasteilla esitellään metsien hoitoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä aiheita sekä alueen historiaan liittyviä kysymyksiä.

Lammassaaren luontopolku

Lammassaaren luontopolku

Luontopolku  alkaa  Lammassaareen  johtavan   pengertien  saaren  puoleisesta  päästä. Polkureitti  kiertää saaren eteläosien kautta länsirannalle (kota) ja palaa sieltä sisäosien kautta lähtöpisteelle. Polun pituus on 3,7 kilometriä. Sen varrella on 31 rastipistettä. On myös mahdollista valita lyhyempi paluureitti rastilta 18 venesatamaan ja sieltä edelleen kylpylälle.

Kun lähdet polulle, varaa aikaa. Kuuntele ja katsele rauhassa ympärillesi. Keväällä ja alkukesällä voit seurata lintujen pesimäpuuhia tai kuunnella heräävän luonnon moninaisia ääniä. Keskikesällä luonto on vehreimmillään, kasvit kukkivat ja hyönteismaailma on parhaimmillaan. Syyskesä tuo kuulaat retkeilysäät, ja ruska värjää maisemat. Luonto tarjoaa aina yllätyksiä, jokainen retki tarjoaa uusia elämyksiä.

Reitin varrella on kaksi levähdyspaikkaa, joissa voit rauhassa istua ja nauttia eväitäsi. Polkureitti on rastille 18 saakka helppokulkuinen, mutta saaren sisäosien kautta kulkevalla paluuosuudella on muutamia jyrkkiä rinteitä. Tukevat jalkineet ovat aina tarpeelliset.

Lammassaaren luontopolku (pdf)

Kylpylän luontopolku

Kylpylän luontopolku

Luontopolku alkaa Imatran kylpylän pihapiiristä, etenee koilliseen Malonsalmelle ja palaa osittain samaa reittiä takaisin. Polun pituus on noin 4 km, ja sen varrella on 31 rastipistettä. On mahdollista valita lyhyempi reittivaihtoehto ja siirtyä rastilta 14 suoraan rastille 24. Silloin reitin pituudeksi tulee noin 3 km.

Rasteilla kerrotaan erilaisista luonnonilmiöistä sekä kasvi- ja eläinlajeista. Vehreimmillään polku on keväällä ja alkukesällä. Silloin monet kasvit kukkivat, ja lintujen laulu on jatkuvaa. Syksyinen luonto puolestaan tarjoaa hiljaisuutta ja hienoja ruskan värejä.

Kun lähdet polulle, varaa aikaa. Luontopolulla ei saa olla kiire. Kuuntele ja katsele rauhassa ympärillesi. Kaikkialla reitin varrella on nähtävää ja koettavaa, ei vain rastipisteiden kohdalla. Jokainen retki on erilainen – juuri siihen perustuu luonnossa liikkumisen viehätys.

Polkureitti on paikoin kivinen ja epätasainen, joten tukevat jalkineet ovat tarpeelliset.

Reitti on merkitty maastoon opastetauluilla ja valkoisin maalimerkein.

Kylpylän luontopolku (pdf)

E10-retkeilyreitti (Imatran osuus)

Reitti kulkee suurelta osalta taajamassa Imatralla. Vuoksen ylitys Tainionkosken sillasta, josta mahdollisuus poiketa Vuoksen vartta kulkevalle kevyenliikenteen väylälle kohti Imatrankoskea. Vuoksenniskalla metsäpolku ja Saarlammella Risuniemen luontopolku tämän reitin varrella.

E10-retkeilyreitin linjaus kartalla

Risuniemen luontopolku

Risuniemen luontopolku

Saimaan rannan lehtometsässä kiertävä 2,5 km pituinen luontopolku. Polun varrella on parikymmentä luontopolkutaulua, jotka esittelevät kasvillisuutta ja eläimistöä sekä alueen historiaa.

Risuniemen luontopolku

Kruunupuiston maisema- ja luontopolku

Kruununpuiston luonnonsuojelualue

Polku on pituudeltaan n. 600 metriä. Rastipisteet ja opasteet on merkitty maastoon taulujen avulla. Taulut ovat jo kokeneet ilkivaltaa vaikka ne on asennettu sinne äskettäin. Pyrimme päivittämään puutteet vuosittain.

Ivoniemen luontopolku

Ivoniemen luontopolku

Ivoniemen luontopolku kiertää Ivoniemen. Polun pituus on n. 1,8 km. Polun varrella on rastipisteet merkitty tauluilla. Lisäksi matkan varrelta löytyy opasteviittoja. Taulut ovat jo kokeneet ilkivaltaa vaikka ne on viety sinne äskettäin. Polkua pyritään päivittämään vuosittain.

Imatrankoski–Mansikkala 3,5 km / 20 kohdetta

Nauhamainen, lähtö Imatrankosken sillalta. Reitti seuraa Vuoksen rantaa ensin patovallia pitkin ja Mansikkalassa Urheilutalon, Kulttuuritalo Virran ja kaupungintalon puistojen kautta. Sorapintainen kevyenliikenteen raitti soveltuu liikuntaesteisille ja pyörällä kuljettavaksi. Kävelijä voi poiketa raitilta polkupohjalle.

Imatrankoski–Mansikkala -reitti kartalla  Citynomadi

Tainion lenkki 4,5 km / 18 kohdetta

Ympyräreitti, joka lähtee Mansikkalan vanhalta sillalta Vuoksen länsipuolta pohjoiseen ensin Tainionkoskelle, sitten Tornansillan kautta Vuoksen itäpuolelle ja takaisin lähtöpisteelle. Reitti kulkee Neitsytniemen kartanopuiston ja Sienimäen lehtikuusikon kautta. Se seuraa suurelta osin valmiita ulkoilureittejä, mutta poikkeaa välillä sivummalla sijaitseviin kohteisiin. Reitti on helppokulkuinen ja soveltuu myös liikuntaesteisille ja pyörällä ajettavaksi, kun oikaisee parissa kohdassa poikkeamat metsäpolulle.

Tainion lenkki kartalla  Citynomadi

Karttalinkit retkikarttapalveluun

Vuoksen Luontolenkki

Mellonlahden Luontolenkki

Risuniemen Luontopolku

Tainion Luontopolku

Lammassaaren ja Kylpylän Luontopolut

Vuoksenniskan Metsäpolku

E10 Retkeilyreitti

Palvelusta vastaa

Metsätalousinsinööri
Puhelinnumero(t): 
020 617 4452
Puhelinaika arkisin klo 8.00-10.00. Muina aikoina voit olla yhteydessä Imatran kaupungin asiakaspalveluun puh: 020 617 2253.