Olet täällä

Lomakkeet ja ohjeet

Rakennusvalvonnan kirjalliset ohjeet rakentajille luvan hakemisesta ja rakennustyönaikaisesta valvonnasta.

Palvelut

lomakkeet ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu kirjallisia ohjeita rakentajille. Lisätietoja saa Imatran kaupungin rakennusvalvonnasta.

 

Ohjeet

1. Luvanhakuohjeita rakentajalle

2. Ilmoitusmenettely

3. Katokset, vajat ja muut rakennelmat

4. Parvekkeiden lasitukset

5. Mainoslaitteet

6. Aitaluvat

7. Luvanhakuohjeita rakentajalle

8. Muutostyöt

9. Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle

10. Lämpökaivojen poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen

11. Liite maalämpökaivon tai -putkiston lupahakemukseen

Lomakkeet

1. Hakemus/ilmoitus (rakennus-, toimenpide, purkamislupahakemus ja toimenpideilmoitus) (täytettävä ja tulostettava pdf- lomake)

2. Vastaavan työnjohtajan lomake (täytettävä ja tulostettava)

3. Naapurien kuuleminen (pdf)

4. Hakemus/suunnittelutarveratkaisu/poikkeaminen  (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

5. Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijöiden nimeämisestä (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake

6. Palotekninen selvitys (pdf)

7. Ilmanvuotoluvun valinta (pdf)

8. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

9. Väritysmallilomake (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

10. Maisematyölupahakemus (pdf)

Rakennushankelomakkeet (pdf):

1. RH1/RH3 Rakennushankeilmoitus / Rakennushanketietojenkorjausilmoitus 

2. RH2/RH4 Asuinhuoneistot / Asuinhuoneistotietojenkorjausilmoitus

Tarkastusasiakirjat (pdf)

1. IV-työn tarkastusasiakirja

2. KVV-työn tarkastusasikirja

3. KVV-työn tarkastusasiakirja (jätevesijärjestelmä Haja-asutusalueella)

4. Rakennustyön tarkastusasiakirja

5. Huoltopäiväkirja

6. Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Lisätietoja

Rakennusvalvonta neuvoo rakentajaa hankkeen suunnittelussa jo ennen tontin varausta.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu:

kaupungintalon 1.kerros
huone 114
p. 020 617 4316