Olet täällä

Lasten kotihoito

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona voi valita lasten kotihoidon tuen

Palvelut

kotihoito_kuva_flickr_jimmiehomeschoolmom.jpg

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3 -vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

Kotihoidon tuki jakaantuu hoitorahaan ja hoitolisää, josta hoitolisä riippuu perheen tuloista.

Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin oma äiti tai isä. Lapsi voi olla myös yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan hoidossa, jolloin perhe voi hakea joko kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.

Kotihoidon tuki maksetaan Kelan kautta.

Lisätietoja:

Kelan kotihoidontuki