Olet täällä

Korjaus- ja hissiavustukset

Imatran kaupunki myöntää erilaisia avustuksia valtion varoista. Myös ARA myöntää avustuksia.

Palvelut

muutostyöt_kuva_flickr_katerha.jpg

Korjausavustusten hakeminen

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyvät korjausavustusten hakeminen, neuvonta, ohjaus ja käsittely 1.1.2017 lukien kunnilta valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA).

Uuden lain mukaan avustuksia ovat:

- korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin (avustus enintään 50 %)
- avustus jälkiasennushissin rakentaiseen (avustus enintään 45 %)
- esteettömyysavustus (avustus enintään 45 %)

ARAssa on otettu käyttöön helmikuun 2017 verkkoasiointi, jolloin asiakas voi hakea avustusta digitaalisesti kirjautumalla ARAn verkkosivuilla http://www.ara.fi/fiFI/ARAn verkkoasiointiin.

Avustusten tarkemmat ohjeet, omakkeet ym. avustuksia koskevat tiedot löytyvät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi/rahoitus/avustukset/korjausavustukset.

Kaikkia avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kunta hoitaa loppuun aikaisempina vuosina myönnetyt korjausavustukset.

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ARAsta, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen aloituspäätöstä tai ARAn antamaan aloituslupaa. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Avustusten hakemisessa ja korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa auttaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat. Tarvittaessa krjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urkoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut kuitenkin asiakas maksaa itse.

Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jlkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Hissiavustus

Avustuksella tuetaan uusien hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin.

Avustusta myönnetään hissin rakentamisesta aiheutuviin välttämättömiin töihin. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja ja lvis-tekniset työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset.
Avustettavaksi voivat tulla myös muut liikuntaesteiden poistamisen kannalta olennaiset toimenpiteet kuten esimerkiksi automatisoinnit ulko-oviin ja tarvittavat liuskat. Avustusta myönnetään enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista.

Avustusta haetaan ARA:lta sähköisesti http://www.ara.fi/fi-FI/ARAn_verkkoasiointi.

Kaupungin myöntämä hissiavustus

Imatran kaupunginhallitus on päättänyt vauhdittaa jälkiasennushissien rakentamista tekemällään päätöksellä (28.11.2016 § 278) myöntää avustusta enintään 7.500 €/hissi. Avustusta myönnetään niin kauan kuin avustusmäärärahaa riittää.

Avustusta haetaan samanaikaisesti valtion hissiavustuksen kanssa. ARA:n hyväksyttyä hissihankkeen suunnitelmat sekä kustannukset ja myöntänyt hissiavustuksen, tehdään vastaava päätös kaupungin hissiavustuksesta.

Kaupungin avustus maksetaan yhdessä erässä rakennustyön valmistuttua sen jälkeen kun on annettu selvitys lopullisista kustannuksista. Selvitys voidaa tehdä ARA:n hissiavustuksen maksutushakemuksella (ARA36F), johon liitetään lomakkeella mainitut selvitykset.

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuksen raaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnety.

Hissiavustushakemus (tulostettavissa). Paperisia lomakkeita saa rakennusvalvonnasta.

Hakuaikaa ei ole määrätty, joten hakemuksia voi toimittaa ympäri vuoden.

Hankkeen kilpailuttaminen.

Esteettömyysavustus

Avustuksella tuetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka auttavat liikuntaesteistä pääsemään asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin ja asuntojen yhteistiloihin. Avustusta ei myönnetä asunnon sisäpuolisiin töihin. Avusta myönnetään enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista.

Hakemuksia voi toimittaa ympäri vuoden sähköisesti http://www.ara.fi/fi-FI/ARAn_verkkoasiointi.

 

 

 

Avustusten hakeminen

Palvelusta vastaa

Korjausrakennusinsinööri
Puhelinnumero(t): 
020 617 4703
Hissiavustukset, maisemalupatöiden valmistelu, valvonta ja päätökset, kehittämisraha-asiat, korjausavustusneuvonta