Olet täällä

Konsultoiva erityisopettaja

Konsultoiva erityisopettaja oppilaan, huoltajan ja opettajan tukena

Palvelut

Perusopetuksen yhteisen konsultoivan erityisopettajan tehtäviin kuuluvat (tehostetun ja erityisen) tuen antaminen oppilaille ja oppilasryhmille, opettajien tuki ja konsultointi, konsultointi erityisen tuen järjestelyissä ja tukitoimien suunnittelussa, erityisopettajien yhteistyön koordinointi, tehostetun tai erityisen tuen järjestelyjen suunnitteluun osallistuminen, muut suunnittelutehtävät sekä moniammatillinen yhteistyö.

Konsultoiva erityisopettaja osallistuu opetukseen eri kouluilla oppilaille järjestettävissä oppimistaitoja ja –valmiuksia edistävissä pienryhmissä (luki-ryhmät, Maltti-ryhmät jne.), osa-aikaisessa erityisopetuksessa (yksilö- ja pienryhmäopetus)  sekä samanaikaisopetuksessa. Konsultoivaa tukea erilaisiin tilanteisiin voi saada esim. opettajan, huoltajan tai rehtorin aloitteesta.

Palvelusta vastaa

Konsultoiva erityisopettaja
Puhelinnumero(t): 
020 617 5700
merja.mannerkoski@imatra.fi merja.mannerkoski@eduvuoksi.fi