Olet täällä

Kaupunkimetsien hoito

Kaupunkimetsällä tarkoitetaan kaupunkiasutuksen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa, metsäkasvillisuutta käsittävää metsäalaa. Kaupunkimetsän kasvillisuus on luontaisen metsäkasvillisuuden kaltaista ja vähemmän hoidettua kuin muilla kaupunkiviheralueilla. Imatran kaupungilla luontoympäristöyksikkö vastaa kaupungin omistamien metsien hoidosta ja peltojen vuokrauksesta sekä valmistelee kaupungin alueella hakkuulupahakemukset (maisematyölupahakemukset).

Palvelut

Kirjanpainaja

Metsät

Luontoympäristöyksikkö hoitaa kaupungin omistamia metsiä huomioiden metsiin liittyvät moninaiset tavoitteet, asukkaiden ja muiden sidosryhmien toiveet sekä kaavoituksen asettamat määräykset. Tavoitteena on säilyttää kaupungin metsät elinvoimaisina ja huolehtia niiden asianmukaisesta uudistumisesta, jotta metsien tarjoamista hyödyistä on mahdollista nauttia myös tulevaisuudessa.

Erityisillä luontokohteilla metsänhoito räätälöidään kohteelle sopivaksi ja käsittelemättömiäkin kohteita voidaan jättää tilanteen mukaan. Varsinkin arvokkailla luontokohteilla mahdolliset metsänhoitotoimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen, kaavoittajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Asukkailla on mahdollisuus auttaa kaupungin metsien hoidossa esimerkiksi ilmoittamalla tekemistään havainnoista myrsky- ja kirjanpainajatuhoista sekä vaarallisista puista. Luontoympäristöyksikkö palvelee asukkaita metsään ja yksittäisiin puihin liittyvissä asioissa kuten puunkaatolupien myöntämisessä ja polttopuupalstojen jakamisessa.

Metsäyksikön tehtäviä

  • Imatran kaupungin metsien hoito ja puukauppa
  • Maisemointiraivauksien suunnittelu ja toteutus
  • Metsätuhojen kartoitus ja hallinta
  • Puunkaatolupien myöntäminen
  • Hakkuulupahakemusten valmistelu
  • Peltojen vuokraus ja polttopuupalstojen jakaminen
  • Muut metsään ja yksittäisiin puihin liittyvät asiakaspalvelutehtävät

Myrskytuhopuut

Myrskytuhopuut ovat yleensä kokonaisina kaatuneita kuusia, joilta jää juuripaakku usein pystyyn. Katkenneita kuusirunkoja ja muita myrskyssä kaatuneita puulajeja voi myös löytää maastosta. Myrskyn jälkeen osa puista voi taipua voimakkaasti tai jäädä toista puuta vasten nojaamaan. Tässä tapauksessa puhutaan konkeloista, jotka ovat varsinkin asutus- ja ulkoilualueilla usein vaarallisia puita.

Kirjanpainajatuhot

Kirjanpainajan asuttaman kuusirungon tai elävän kuusen tunnistaa helpoiten läpimitaltaan noin 3–5 millimetrin kokoisista pyöreistä rei’istä ja ruskeasta purusta reiän ympärillä tai rungon tyvellä (tämän sivun kuva). Kirjanpainaja iskeytyy ensisijaisesti tuoreisiin kuusituulenkaatoihin ja kuorelliseen kuusipuutavaraan, mutta eläviin kuusiinkin se voi ajoittain iskeytyä.

Ilmoita myrsky- ja kirjanpainajatuhoista sekä vaarallisista puista

Asukkailla on mahdollisuus ilmoittaa sähköisesti tekemistään havainnoista myrsky- ja kirjanpainajatuhoista sekä vaarallisista puista Imatran kaupungin alueella.

Ilmoitukset tehdään sähköisesti lomakkeella. Todella kiireelliset ja vakavat tapaukset voi ilmoittaa myös soittamalla. Pyydämme teitä kuitenkin täyttämään myös sähköisen lomakkeen vaikka soiton jälkeen, jotta ilmoitetusta asiasta jää merkintä järjestelmäämme mahdollista jatkokäyttöä varten. Tässä tapauksessa lomakkeen Lisätiedot-osioon voi kirjoittaa, että asiasta on ilmoitettu myös puhelimitse.

Asukkaiden tekemät ilmoitukset auttavat meitä huolehtimaan asukkaiden turvallisuudesta ja Imatran kaupungin metsistä entistä paremmin. Kiitos yhteistyöstä!

Sähköiset lomakkeet:

Palvelusta vastaa

Metsätalousinsinööri
Puhelinnumero(t): 
020 617 4452
Puhelinaika arkisin klo 8.00-10.00. Muina aikoina voit olla yhteydessä Imatran kaupungin asiakaspalveluun puh: 020 617 2253.