Olet täällä

Kaupunginosat 10 Mansikkala ja 12 Imatrankoski, kaava 1083

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta.
Kaavamuutosalue sijaitsee Martinpolun ja Poutakujan pientaloalueiden välissä, Koulukadun länsipuolella.

Palvelut

kuulutuskartta.jpg

Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoiteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen ja tarjota uusia pientalotontteja keskustojen läheisyydessä. Muutoksessa huomioidaan viherkäytävän jatkuvuus Vuokselta länteen ja edelleen pohjoiseen.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 3.3.2016 kaavoituskatsauksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä 7.9.-9.10.2017, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.

Kaavasuunnitelmia on esitelty 14.9.2017 Imatran kaupungintalo 2. krs huone 239-240.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi).

Lisätietoja suunnitelmista:
kaavoitusinsinööri Tiia Sillgren, puh. 020 617 4420
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaselostus
Havainnekuvaluonnos
Poistuva kaava määräykset
Palautelomake
Martinpolku luontoselvitys
Paajalan kaavamuutosalueen meluraportti

Aluerajaus