Olet täällä

Kaupunginosa 70, Sienimäki ja kaupunginosa 50, Itä-Siitola, kaava 1080

Kaupunginosa 70, Sienimäki ja kaupunginosa 50, Itä-Siitola
Rautatiealueen laajennus

Palvelut

2_sienimaki.jpg

Tavoite
Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kaksoisraiteen rakentaminen laajentamalla rautatiealuetta.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoituslehti Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 2.2.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 2.2.–6.3.2017, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin Internetsivuilla (www.imatra.fi).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Palautelomake
Aluerajaus

Lisätietoja suunnitelmista:
kaavoitusinsinööri Tiia Sillgren
puh. 020 617 4420

asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen
puh. 020 617 44422

sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi