Olet täällä

Kaupunginosa 55, Rajapatsas Korttelit 99 ja 101 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta, kaava 1081

Asemakaavan muutos 1081  Rajapatsaan kaupunginosa, Honkapirtin alue

Palvelut

kuulutuskartta.jpg

Tavoite

Suunnittelun tavoitteen on tarkistaa voimassa olevaa asemakaava vastaamaan yleiskaavassa osoitettua asuinaluetta sekä tutkia lisärakentamisen mahdollisuuksia alueelle.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoituslehti Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 23.2.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 23.2.–14.3.2017, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin Internetsivuilla (www.imatra.fi).

Lisätietoja suunnitelmista:
projektipäällikkö Kuisma Reinikainen, puh. 050 390 5680
etunimi.sukunimi@fcg.fi

asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422
etunimi.sukunimi@imatra.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aluerajaus