Olet täällä

Kaupunginosa 38, Saimaanranta, kaava 1084

Kaupunginosa 38, Saimaanranta Korttelit 15-16 sekä katualuetta

Palvelut

1084_kuulutuskartta.jpg

Tavoite
Suunnittelun tavoitteena on kehittää Lammassaaren satamasta yksi merkittävimmistä satama- ja veneilypalvelujen tuottajista sekä vierasveneilyn kohteista. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on järjestää korttelin 15 ja 16 toimintoja palvelemaan paremmin kehittyvän satama-alueen tarpeita. Korttelien tonttijakoa sekä rakennusalaa ja rakennusoikeutta muutetaan.

Käsittelyvaiheet
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoituslehti Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 3.12.2017.

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma pidetään nähtävillä 4.12.2017-5.1.2018, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin Internetsivuilla (www.imatra.fi).

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Palautelomake
Aluerajaus

Lisätietoja suunnitelmista:
kaavoitusinsinööri Tiia Sillgren
puh. 020 617 4420

asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen
puh. 020 617 44422

sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi