Olet täällä

Kaupunginosa 31 Tuulikallio, kaava 1086

Asemakaavan muutos: Korttelin 7 osa

Palvelut

kuulutuskartta.jpg

Tavoite:
Kaavamuutoksen tavoitteena on jakaa pientalotontti kahdeksi tontiksi.

Käsittelyvaiheet:
Asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 11.3.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä 7.9.-9.10.2017, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.

Kaavasuunnitelmia on esitelty 14.9.2017 Imatran kaupungintalo 2. krs huone 239-240.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi).

Lisätietoja suunnitelmista:
kaavoitusinsinööri Tiia Sillgren, puh. 020 617 4420
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaselostus
Poistuvakaava määräykset
Palautelomake

Aluerajaus