Olet täällä

Kaupunginosa 30, Ritikankoski, kaava 1078

Kaupunginosa 30, Ritikankoski
Kortteli 10 tontti 1

Palvelut

kuulutuskartta 1078 jpg

Tavoite
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuin- ja liikerakennuksen rakentaminen.

Käsittelyvaiheet
Asemakaavaluonnoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoituslehti Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 23.10.2016.
Asemakaavan luonnosaineistoa esiteltiin 3.11.2016 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalolla, 3. kerroksen huoneessa 317.
Asemakaavan luonnoksen esittelyaineisto on pidetty nähtävillä 23.10.-7.11.2016.

Asemakaavan muutos on asetettu uudelleen luonnoksena nähtäville vaikutuksiltaan merkittävänä.
Kaavaluonnoksen esittelyaineisto on pidetty nähtävillä 18.12.2016-27.1.2017.
Asemakaavan luonnosaineistoa on esitelty 12.1.2017 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalolla, 3. kerroksen huoneessa 317.

Kaavaehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 24.4.-23.5.2017 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros).

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 21.8.2017.

Kaava on tullut voimaan 6.10.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Palautelomake
Kaavaselostus
Seurantalomake
HavainneVE1
HavainneVE2
Kaavakartta
Rakennusinventoinnin työkertomus ja kaupunkikuva-analyysi

Aluerajaus
Meluraportti

Lisätietoja suunnitelmista:
kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala, puh. 020 617 4426
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi