Olet täällä

Kaupunginosa 12 Imatrankoski, kaava 1087

Kaavamuutosalueeseen kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen ympäristöä, Ivoniemeä sekä Viipurintien ja koskiuoman välistä virkistysaluetta.

 

Palvelut

kuulutuskartta.jpg

Tavoite
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien voimajohtolinjojen rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden sähköaseman rakentaminen voimajohtoportaaleineen kytkinkentän eteläpuolelle. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti keskellä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos kuulutetaan vireille 6.11.2017. Suunnittelukohteesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 6.11.2017 alkaen Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa (2. kerros), sekä kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi, hakusana esim. 1087) koko kaavan laadinnan ajan. Asemakaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Lisätietoja suunnitelmista:
asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen puh. 020 617 4422 
kaavasuunnittelija Kaisa Pohjola puh. 020 617 4424 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@imatra.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Fingridin selvitys 12.10.2017

Aluerajaus