Olet täällä

Karttapalvelu

Kaupunkisuunnittelu-yksikkö tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona. Yksikössä tuotetaan myös paikkatietopalvelut ylläpitäen ja tuottaen erilaisia paikkatietoaineistoja ja rekistereitä graafisena karttaesityksenä koko kaupungin alueelta. 

Palvelut

kartat

Karttapalvelua käytetään esimerkiksi etäisyyksien, palveluiden, kaavamerkintöjen ja tonttien rajojen katsomiseen.

Karttaohjelmalla voi antaa palautetta suoraan kartalle esimerkiksi teiden kunnosta. Kartalle voi merkitä paikan tai alueen, jota palaute koskee. Ohjelma tarjoaa tekstikentän, johon voi kirjoittaa palautteensa ja liittää halutessa myös kuvan. Palaute ohjautuu automaattisesti kaupungin asiakaspalveluun, josta se ohjataan asiasta vastaavalle kaupungin tai sen tytäryhtiön työntekijälle.

Karttapalveluun voi helposti jättää ideoita ja mielipiteitä vireillä olevista suunnitelmista. Suunnitelmat ja niiden aikataulut ovat näkyvillä kartalla, joten niitä on helppo seurata.

Karttapalvelussa voi myös katsoa esimerkiksi talojen rakennusvuosia tai jopa talon asukkaiden määrän.

 

Palvelusta vastaa