Olet täällä

Kalastus

Vuoksi on oivallinen kalapaikka. Joessa elää runsas lohikalakanta, jota tuetaan säännöllisillä istutuksilla

Palvelut

kalastus

Perhokalastajien pääsaaliskala on harjus, jolla on vahva oma kanta Vuoksessa. Harjus kasvaa täällä nopeasti pyyntikokoon, suurimmat kalat ovat yli kilon painoisia.

Runsain saaliskala on kuitenkin siika, josta joessa esiintyy ilmeisesti useita eri rotuja (plankton-, vaellus-, pohja - ja peledsiika). Ylitiheä kanta aiheuttaa sen, että siiat jäävät pienikokoisiksi. Saaliskalojen joukossa saattaa kuitenkin olla jokunen yli kilon painoinenkin vonkale.

Suurin osa istutuksista on järvitaimenta ja istutukset suoritetaan Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten väliin. Osa istutuksista on kirjolohia, joita istutetaan pyyntikokoisina Mellonlahteen.Taimenta esiintyy runsaasti myös Imatran voimalaitoksen ja Svetogorskin välisellä jokialueella. Taimenet ovat peräisin Imatrankosken voimalaitoksen yläpuoliselle alueelle suoritetuista istutuksista ja jonkin verran on havaittu myös luontaista lisääntymistä.Viime vuosina Vuokseen on istutettu myös pienehkö erä uhanalaista nieriää, joita on kasvatettu Kuolimosta pyydetyistä emokaloista.

Vuokseen laskeutuu runsaiden muikkuparvien houkuttamina myöskin saimaanlohia. Näistä suurin osa tulee Kyläniemen vesille tehdyistä istutuksista, mutta osa on peräisin kaukaa Pielisjoelta, jossa merkittyjä istukkaita on saatu Vuokselta alle kahden viikon kuluttua istutuksista!

Rantakalastusta helpottamaan on Vuoksen rannoille useaan paikkaan rakennettu kalastuslaitureita, joista Ritikanrannan, Varpasaaren ja Mellonlahden laiturit soveltuvat myös liikuntarajoitteisille esimerkiksi pyörätuolilla liikkuville.

Mellonlahti

Penkereellä Vuoksesta eristetty Mellonlahti muodostaa nykyään aivan oman eliöyhteisönsä. Vuoksi ei enää virtaa lahden kautta, vaan kaikki lahteen tuleva vesi on peräisin rantojen pikkupuroista ja lähteistä. Tämä vesimäärä on aika pieni ja se aiheuttaa ongelmia. Varsinkin lämpiminä kesinä lahdessa esiintyy runsaasti viher- ja sinileviä, jotka tekevät veden ajoittain varsin sameaksi. Mellonlahti on mielenkiintoinen ja muusta Vuoksen alueesta monella tavalla erottuva vesialue. Rannat ovat suurimmalta osaltaan rakentamattomia ja rehevän puuston suojaamia. Lahden pohjukassa kasvaa joitakin Imatran alueen komeimpia kuusia ja koivuja. Myös rantavyöhykkeen kasvillisuus on paikoin mielenkiintoinen.

Kalastusalueena lahti on monipuolinen ja eroaa Vuoksesta selvästi. Lohikaloista lahdessa tavataan vain kirjolohia, joita lahteen istutetaan jatkuvasti. Kirjolohet ovat varsinkin talviaikaan pilkkijöiden tärkeä houkutin.

Muita lahteen istutettavia lajeja ovat kuha, peilikarppi ja suomukarppi. Karppeja on istutettu lahteen noin tuhat kappaletta, suurimmat saalisyksilöt ovat toistaiseksi olleet 5–6 kilon painoisia. Karpit ovat myös luontaisesti lisääntyneet Mellonlahdessa.Luontaisesti lahdessa esiintyy haukia, ahvenia ja lahnoja. Varsinkin lahnakanta on vahva. Kutuaikana lahdella saattaa nähdä varsin erikoisen näytelmän, kun satapäinen suurten lahnojen parvi kutee aivan rantavedessä valtavan polskinnan säestämänä.

Mellonlahdella on kaupungin ylläpitämä kalastuslaituri ja laavu nuotiopaikkoineen. Laavu on tarkoitettu sekä kalastajien, että muiden ulkoilijoiden käyttöön. Laituri ja laavu soveltuvat myös liikuntarajoitteisille.

Ravustus

Mellonlahden arvoa kohottaa lahden voimakas rapukanta. Lahdessa elää istutettua täplärapua. Pyynti on sallittu lisenssillä parin viikon aikana.

Kalastusalue

Kalastusalue käsittää ohessa olevan kartan mukaisen alueen Vuoksessa ja Mellonlahdella. Kalastaminen lääninkohtaisella viehekortilla ei ole sallittua.

Kalastusaluekartta Vuoksella

Vuoksen lupahinnat

 • Vuorokausilupa 12 €
 • Viikkolupa 24 €
 • Vuosilupa 70 €
 • Moottoriuistelulupa, 1 vrk 24 €
 • moottoriuistelulupa, vuosi 100 €
 • Tuulastuslupa (ajalla 01.08.-31.12) 15 € (vain Vuoksen kalastuspuistosta)
 • Yrityslupa 60 € (väh. 5 kpl), muutoin 70 € (Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä, pentti.miikki@kehy.fi p. 044 734 7272)

Kalastusluvan maksaminen pankkiin tai maksuautomaatilla:

Kalastusluvan voi maksaa myös suoraan pankkiin tai maksuautomaatilla. Maksun voi suorittaa myös nettipankilla  tilille EKOP FI3950940010000178. Tällöin maksukuitti vastaa kalastuslupaa.

Ehdoton edellytys luvan kelpoisuuteen on, että maksukuitissa ovat seuraavat tiedot, jotka kirjoitetaan viestikenttään. Maksajan on huolehdittava siitä, että nämä tiedot ovat kuitissa:

 • Luvan omistajan nimi
 • Mikä lupa, esim. Vuoksen kalastuslupa/vrk-lupa
 • Mille päivälle/päiville lupa on otettu
 • Vuosiluvassa on oltava vuosiluku

Kalastusalueet ja lupien kattavuus

Vuoksen kalastuslupa on henkilökohtainen ja oikeuttaa uisteluun ja virvelöintiin. Alle 12-vuotiaat saavat uistella ja virvelöidä luvan omistajan kanssa ja tämän kiintiöstä ilmaiseksi. 12–18-vuotiaiden lupa on puolet normaaliluvan hinnasta.

Mato-onginta ja pilkkiminen on sallittua ilman Vuoksen kalastuslupaa. Poikkeuksena on Mellonlahden erityiskalastusalue, jossa myös mato-ongintaan ja pilkintään vaaditaan Vuoksen kalastuslupa. Mellonlahdella sallitaan myös ravustaminen vuosittain eri päätöksellä.

Syysrauhoitus Vuoksella on 15.10. – 15.11. molemmat päivät mukaan lukien. Rauhoitusalue on Rautatiesillan ja Vuoksen suun välinen alue. Alueella on kaikenlainen kalastus kielletty.

Veneessä ja rannalla saa yhtaikaa olla pyynnissä enintään kaksi (2) vapaa. Samoin onginnassa ja pilkinnässä saa käyttää enintään kahta (2) vapaa. Moottorin käyttö uistelussa on kielletty. Poikkeuksena on erillinen moottoriuistelualue välillä Kyyrönkoski–rajavyöhykkeen takaraja. Moottoriuistelulupa on henkilökohtainen ja oikeuttaa kalastamaan enintään neljällä (4) vavalla venekuntaa kohti.

Lupa oikeuttaa kalastamaan yhteensä kaksi (2) lohikalaa vuorokaudessa (lajit: taimen, kirjolohi, harjus). Järvilohta saa kalastaa vain yhden (1) vuorokaudessa. Rajoitus ei koske kalastuskilpailuja.

Lohikalojen tuulastaminen siikaa lukuun ottamatta on kielletty.

Kalastuskilpailun järjestämisestä tulee sopia erikseen Imatran kaupungin ympäristötoimiston kanssa. Uistelukilpailun järjestäjät maksavat kilpailumaksuna 8,00 €/venekunta sekä onki- ja pilkkikilpailuista 2,00 €/osallistuja.

Alle 18-vuotiaille järjestetty kilpailu on vapautettu maksusta.

Mellonlahti: viehekalastus-, onki- ja pilkkikilpailut 10 €/osallistuja. Kilpailumaksu sisältää Vuoksen kalastusluvan kilpailun ajaksi.

Jokaisen 18–64 vuotiaan Vuoksen luvalla viehekalastusta harjoittavan henkilön tulee lisäksi suorittaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Pelkästään ongintaan ja pilkintään ei kalastuksenhoitomaksua tarvita. Muikun lippoamisessa tarvitaan Vuoksen lupa ja valtion kalastuksenhoitomaksu.

Saaliskalojen alamitat:

 • Harjus 35 cm (rauhoitettu 1.4. – 31.5.)
 • Järvitaimen 50 cm, kun rasvaevä leikattu, rasvaevällinen on kokonaan rauhoitettu
 • Järvilohi 60 cm, kun rasvaevä leikattu, rasvaevällinen on kokonaan rauhoitettu
 • Kuha 42 cm (kalastusalueen suositus 45cm)

Lisää Vuoksen kalastuksesta:

Kalastajan opas Vuokselle 2017

Fishing on Vuoksi river 2017

Рыбалка на реке Вуокса 2017

Vuoksen lupamyyntipaikat:

Luvat nettikaupasta: www.kalaluvat-etelakarjala.fi

Vuoksen Kalastuspuisto: 0400 655 848
Urheiluliike Kisa: 020 789 0560
Uimahallin kassa: 020 617 7294
Imatran kaupungin kirjasto
Lappeenrannan Urheilu-Koskimies: 05 612 9013

Kilpailut: 020 617 4303

Palvelusta vastaa

Kalastusmestari
Puhelinnumero(t): 
020 617 4303