Olet täällä

Jätevedenpuhdistamo

Imatran jätevedet puhdistetaan Meltolan jätevedenpuhdistamolla

Palvelut

vedenpuhdistamo

Meltolan jätevedenpuhdistamolle tulee noin 30 000 asukkaan jätevedet Imatralta, Ruokolahdelta, Korvenkylästä, Rauha-Tiuruniemi sekä Rautjärven asemanseudun alueelta. Kyseessä on vuonna 1981 rakennettu rinnakkaissaostuslaitos. Imatran jätevedenpuhdistamon lupaehdot on määrätty Itä-Suomen vesioikeuden päätöksessä 2006.

Jäteveden puhdistusprosessin eri vaiheet

Välppäys

Ensimmäisenä puhdistusvaiheena on välppäys, jossa porrasvälpällä poistetaan jätevedestä kiinteät roskat yms. Tämä ns. välpe pestään välpepesurissa ja seuraavaksi välpe kuivataan ruuvipuristimella, jonka jälkeen se kipataan siirtolavalle. Välppäyksen jälkeen lisätään osa ferrisulfaattiliuoksesta.

Hiekanerotus

Välppäyksen jälkeen jätevedestä poistetaan hiekka ilmastetuissa hiekanerotusaltaissa. Painavat ainesosat laskeutuvat altaiden pohjalle, josta ne kaavitaan pumpuille, pumpataan hiekkapesurille ja nostetaan ruuvikuljettimella samalle lavalle kuin välpe.

Esiselkeytys

Esiselkeytysaltaissa laskeutuu osa mekaanisesta lietteestä ja ilmastuksesta tuleva ylijäämäliete altaan pohjalle, josta se kaavitaan lietetaskuun ja pumpataan sekalietteenä sakeuttamoihin. Jätevesi jatkaa ylivuotokourujen kautta ilmastukseen. Ennen ilmastusta lisätään loput ferrisulfaattiliuoksesta.

Ilmastus

Ilmastusaltaissa tapahtuu biologinen puhdistuminen. Altaissa pidetään bakteereille sopiva happipitoisuus pintailmastimilla ja sopiva ravinnepitoisuus ottamalla ylijäämälietettä (bioliete) pumpuilla esiselkeytykseen.

Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytysaltaissa laskeutuu ilmastuksesta tuleva bioliete pohjalle, josta se kaavitaan lietetaskuun ja pumpataan ruuvipumpuilla takaisin ilmastukseen. Liete on ns. palautuslietettä. Palautuslietteen määrä säädetään sellaiseksi, että jälkiselkeytyksestä lähtevä puhdistettu vesi on kirkasta. Määrä on yleensä noin 100 % tulovirtaamasta. Jälkiselkeytyksestä puhdistettu vesi poistuu ylivuotokourujen kautta Vuokseen johtavaan purkuputkeen.

Sakeuttamot

Sakeutusaltaissa sakeutetaan esiselkeytyksestä tuleva sekaliete sakeutetuksi lietteeksi. Erkaneva vesi palaa ylivuotokourujen kautta prosessiin.

Linkous

Sakeutettu liete kuivataan lingolla. Lietteeseen syötetään flokkauskemikaalina polymeeriä, joka auttaa veden erottumisessa lingotessa. Kuivattu liete pumpataan suoraan lavalle ja kuljetetaan Kukkuroinmäelle kompostointilaitokselle.

Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailutulokset

Ympäristön tilan seurantaan ja valvontaan liittyen otetaan kaksi kertaa kuukaudessa velvoitenäytteet tulevasta jätevedestä ennen välppäystä sekä lähtevästä vedestä. Näytteet toimitetaan analysoitavaksi Eurofins Scientific Oy:lle Kokkolaan. Yhteenvetoja pääset lukemaan alapuolella olevista linkeistä.

Meltolan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu, osavuosiraportti 1/2017

Imatran Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu: Yhteenveto 2016

Imatran Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu: Yhteenveto 2015