Olet täällä

Imatran kaavoituskatsaus 2016 – 2017, Asemakaavojen vireilletulo

Imatran kaavoituskatsaus 2016 – 2017 on nähtävissä kaupungin internet-sivuilla

Palvelut

Kaavoituskatsaus sisältää vuonna 2016 vireillä olevat tai vireille tulevat asemakaavan laatimista tai muuttamista ja yleiskaavan muuttamista sisältävät kohteet.

Katsauksen sisältämistä kaavahankkeista asemakaavan muutokset ELVI 3, 5a, 5b, 5c ja 7, MALLA 3, ASTA 1, 2, 3 ja 4 sekä yleiskaavan muutokset Teppanala YK3 ja Tuulikallio YK4 ovat tulleet vireille vuonna 2015 tai aikaisemmin. Asemakaavahankkeet ELVI 1, 2, 4, 6a ja 6b, MALLA 1 ja 2 sekä yleiskaavan muutos Mansikkala – Imatrankoski YK1 tulevat vireille tämän kaavoituskatsauksen kuuluttamisen yhteydessä. Muiden kaavahankkeiden vireilletulosta ilmoitetaan erikseen.

Kaavahankkeiden sijainti ja tavoite on kuvattu kaavoituskatsauksessa. Aluerajaukset tarkentuvat laatimistyön käynnistyttyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien valmistumisesta, luonnosvaiheen esittelystä ja muista kaavojen etenemisvaiheista tiedotetaan niiden ollessa ajankohtaisia.

Kaavoituskatsaus 2016–2017

Kaavoitusohjelma 2016–2017