Olet täällä

Hulevesiviemäri

Sadevesien ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ja käsittely

Palvelut

hulevesiviemäri

Sadevesien ja perustusten kuivatusveden poisjohtamisesta ja käsittelystä käytetään lyhennettä hulevesiviemäröinti. Käsite hulevesi on korvannut aiemmin käytetyn käsitteen sadevedet ja perustusten kuivatusvedet.

Uudet asuinalueet, joilla on hulevesiviemäröinti

Pääsääntö on, että hulevedet on johdettava hulevesiviemäriin.Mikäli hulevesien johtaminen hulevesiviemäriin ei onnistu kiinteistöltä ilman pumppausta, niin pumppauksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle.

Vanhat asuinalueet

Vanhoilla asuinalueilla kiinteistöjen liittymismahdollisuus alueen hulevesiviemäriin selvitetään, kun

  • vanhemman asuinalueen kiinteistöjen tonttijohtoja saneerataan.
  • vanhemman asuinalueen kiinteistöllä tehdään esim. peruskorjausta, jolloin myös kiinteistön sadevedet ja perustusten kuivatusvesien käsittely tulee Imatran Veden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.
  • aluesaneeraustapauksissa.

Omakotitalojen ja paritalojen osalta perustusten kuivatusvesien ja sadevesien hulevesiviemäriin johtamisen toimintatapajärjestys on seuraava:

  • selvitetään onko perustusten kuivatusvedet ja sadevedet mahdollista johtaa viettona alueen hulevesiviemäriin. Mikäli tämä on mahdollista, annetaan toimenpiteelle viiden (5) vuoden siirtymäaika. Aika lasketaan liittymissopimuksen allekirjoituspäivämäärästä.
  • selvitetään, voiko perustusten kuivatusvedet ja sadevedet imeyttää kiinteistön omalle tontille.
  • mikäli muuta kohtuullista vaihtoehtoa ei ole, niin perustusten kuivatusvedet sallitaan johdettavaksi jätevesiviemäriin. Sadevedet on johdettava avo-ojiin tai hulevesiviemäriin (siiirtymäaika 5 vuotta).

Rivi- ja kerrostalojen hulevesiä ei jatkossa saa johtaa jätevesiviemäriin alueilla, joilla on toimiva hulevesiviemäröinti. Rivi- ja kerrostalojen hulevesiviemäröinnistä laaditaan erilliset ohjeet.