Olet täällä

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden laatu ja suojata kuluttajia terveyshaitoilta sekä taloudellisilta tappioilta.

Palvelut

kasvatus ja koulutus_muut_kuva_flickr_usdagov.jpg

Elintarvikevalvonta ulottuu koko elintarvikeketjuun, pellolta pöytään, sisältäen mm. elintarvikkeiden alkutuotannon, valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin, viennin, tuonnin, myynnin sekä tarjoilun valvonnan.Valvonta perustuu valvontasuunnitelmaan, jossa kullekin valvontakohteelle on määritelty valtionhallinnon suosituksiin ja valvontakohteen riskinarviointiin perustuva tarkastustiheys.

Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi tehdään myös ennalta suunnittelemattomia tarkastuksia mm. valvontaprojektien sekä kuluttajilta ja valtionhallinnolta tulevien yhteydenottojen ja tarkastuspyyntöjen perusteella.

Elintarvikkeiden laatua ja elintarvikehuoneistojen hygieniaa tarkkaillaan myös näytteenoton avulla. Elintarvikevalvonnan tehtävänä on ohjata ja neuvoa kuntalaisia sekä alueella toimivia yrittäjiä.

Ympäristötoimen Elintarvikevalvonta-sivulta löydät lisää tietoa:

  • Alkutuontannosta
  • Elintarvikehuoneistoista
  • Liikkuvista elintarvikehuoneistoista
  • Hygieniaosaamisesta ja terveystodistuksista
  • Omavalvonnasta
  • Pakkausmerkinnöistä
  • Kontaktimateriaaleista
  • Ruokamyrkytyksistä ja asiakasvalituksista
  • Elintarviketuholaisista
  • Suosituksista ja ohjeista