Kuva
Täysi komposti.
Kompostit tulee jatkossa rekisteröidä

Pakollisiksi tulevien kotitalouksien kompostointi-ilmoitusten tekeminen ei vielä onnistu Etelä-Karjalassa

25.11.2022 14:52
Ilmoitukset pitäisi tehdä vuoden loppuun mennessä, mutta ilmoituksia vastaanottava tietojärjestelmä on vielä keskeneräinen.

Alueellisten jätehuoltoviranomaisten on pidettävä ensi vuoden alusta lähtien rekisteriä kotitalouksien komposteista. Tähän velvoittaa uusi jätelaki. 

Etelä-Karjalan alueella ilmoituksia ei kuitenkaan voida vielä ottaa vastaan rekisteriohjelman puutteista johtuen.

– Rekisterin yhteydessä oleva sähköinen ilmoituskanava pitää ensin saada toimimaan, ennen kuin voimme ottaa ilmoituksia vastaan, kertoo jätehuoltopäällikkö Satu Kokkola

Kansalaisille ilmoitusten puuttumisesta ei luonnollisesti tule seurauksia.

– Olemme jatkamassa ilmoitusten määräaikaa vuoden 2023 loppuun saakka. Etelä-Karjalan jätelautakunta käsittelee uusia vuoden alusta voimaa tulevia jätehuoltomääräyksiä joulukuussa. Näissä määräyksissä ilmoitusvelvollisuutta on jatkettu vuodella, Kokkola rauhoittelee.

Jätehuoltoviranomainen tiedottaa, kun komposti-ilmoitusten tekeminen on mahdollista. 

Lisätietoja:

Jätehuoltopäällikkö Satu Kokkola, p. 020 617 4664, satu.kokkolaatimatra.fi

Jätehuoltoinsinööri Reetta Pullinen, p. 020 617 1152, reetta.pullinenatimatra.fi  

Komposti-ilmoitusten tekeminen tulee pian ajankohtaiseksi

EU:n jätesäädöspaketin yksi keskeinen tavoite on lisätä biojätteen kierrätysastetta. Suomessa tavoitteeseen pyritään muun muassa jätelain (646/2011) mukaisella kompostoinnin ilmoitusvelvollisuudella.

Jätelain (41 a §) mukaan jätteen haltijan on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle ilmoitus biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä eli käytännössä kompostoinnista.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä, joissa kompostoidaan biojätettä.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

  • Puutarhajätteen tai kuivakäymälän kompostoinneista ei tarvitse ilmoittaa.
  • Kompostoinnin sijaan kiinteistö voi edelleen kuulua biojätteen erilliskeräykseen.
  • Jos ilmoitus on täytetty viime syksyn biojäteprojektin yhteydessä, sitä ei tarvitse täyttää uudelleen.
  • Kompostoinnin aloittamista suunnittelevalle riittää, kun ilmoitus tehdään 2 kk kuluessa aloittamisesta.
  • Niin sanotun ”kimppakompostorin” käyttäjät tekevät jokainen oman kiinteistökohtaisen ilmoituksensa, jossa kertovat käyttävänsä toisen kiinteistön kompostoria.
  • Kompostoinnin jatkuessa tiedot on päivitettävä viiden vuoden välein ja kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoitukset tallennetaan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään jätelain 143 §:n mukaiseen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla jätehuollon seuranta paranee ja ilmoitusten avulla voidaan varmistaa myös biojätteiden asianmukainen käsittely, jotta esimerkiksi rottaongelmat eivät lisääntyisi.

Jätehuoltoviranomainen toivoo mahdollisimman monen tekevän ilmoituksen sähköisesti. Ilmoituksent tullaan tekemään Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.ekjh.fi. Sähköiselle ilmoittamiselle järjestetään aina vaihtoehto. Ilmoituskäytännöistä tiedotetaan, kun ilmoitusten vastaanottaminen alkaa.

Kommentit 4 kpl

reetta.pulline…
Maanantai
09/01/2023
10:39

Jätelain (646/2011) mukaan…

Jätelain (646/2011) mukaan kompostointi-ilmoitus tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot tulee päivittää viiden vuoden välein ja lisäksi ilmoitettavat tiedot tulee olla jäteasetuksen (978/2021) mukaiset. Mikäli kompostitarkastuksen yhteydessä on täytetty kompostointi-ilmoitus lomake, ei uutta ilmoitusta enää tarvitse täyttää. 

5
5
Eeva Alatalo
Torstai
05/01/2023
09:03

Taipalsaaren kunta vaati…

Taipalsaaren kunta vaati ilmoituksen jo vuosia sitten ja viime syksynä kävi tarkastaja toteamassa kompostorin toimivuuden. Eikö näitä tietoja hyödynnetä mitenkään?

6
5
Heikki.Laine@i…
Maanantai
02/01/2023
14:37

Asia koskee myös maaseutua. …

Asia koskee myös maaseutua. 

Jätelain (646/2011) mukaan kaikkien biojätteensä kompostoivien kiinteistöjen tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoitus.

Toistaiseksi Ilmoitusten tekeminen ei Etelä-Karjalassa kuitenkaan ole mahdollista.

5
5
Anonyymi
Torstai
29/12/2022
08:22

Koskeeko tämä biojäte…

Koskeeko tämä biojäte ilmoitus myös maaseudulla asuvia

5
5

Kirjoita kommentti