Kuva
Biojäteastia.
Biojäteastia.

Pakollisen kompostointi-ilmoituksen voi nyt tehdä verkossa tai paperilla

20.2.2023 11:40
Ilmoitus on tehtävä elintarvikejätteen kompostoinnista. Mikäli kotitalous kuuluu biojätteen erilliskeräyksen piiriin, ilmoitusta ei tarvita.

Pakollisen kompostointi-ilmoituksen voi nyt tehdä.

Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n sähköisen asioinnin kautta tai Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilta löytyvällä paperilomakkeella. Lomakkeita on saatavilla myös kuntien asiakaspalvelupisteissä.

Ilmoitus on tehtävä kaikista asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen kompostoreista, joissa kompostoidaan elintarvikejätettä.

—Mikäli kotitalous kompostoi ainoastaan puutarhajätettä, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään silloin, jos kotitalous kuuluu biojätteen erilliskeräyksen piiriin, jätehuoltopäällikkö Satu Kokkola kertoo.

Usean kotitalouden muodostaman yhteiskompostorin käyttämisestä riittää yksi ilmoitus, jonka voi tehdä kompostoinnista vastaava henkilö. Lomakkeeseen merkitään kaikki kompostia käyttävät henkilöt.

Ilmoitus on maksuton.

Ilmoitus tehtävä tämän vuoden aikana

Kompostointi-ilmoitus on tehtävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Jatkossa tiedot on päivitettävä viiden vuoden välein.

Mikäli kotitalous aloittaa kompostoinnin, ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa viranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on uudistunut jätelaki. Kompostointi-ilmoitusten avulla saadaan tietoa kotitalouksien kompostoimasta biojätteen määrästä. Tietoa hyödynnetään mm. arvioitaessa kierrätyksen toteutumista Suomessa. Kompostoinnista ilmoitettavat tiedot tulee olla jäteasetuksen mukaiset.

Ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan vuoden 2023 alussa. Etelä-Karjalassa ilmoitusta ei ole voinut alkuvuoden aikana tehdä teknisistä ongelmista johtuen.

Lisätietoja:

Jätehuoltopäällikkö Satu Kokkola, p. 020 617 4664, satu.kokkolaatimatra.fi
Jätehuoltoinsinööri Reetta Pullinen, p. 020 617 1152, reetta.pullinenatimatra.fi  

 

Kommentit 5 kpl

Riitta Manninen
Tiistai
14/03/2023
18:49

Kuhatie 47 54915…

Kuhatie 47 54915 Saimaanharju. Kompostointi hoidettu omalla Biolan kompostilla varmaan jo viimeiset 20 vuotta. Aloitus ilmoitus alussa tehtiin ja viime kesänä tarkastaja kävi katsomassa ja kertoi että asia on hoidettu asian mukaisesti.

0
0
Satu.Kokkola@i…
Keskiviikko
22/02/2023
15:22

Jätelaki velvoittaa…

Jätelaki velvoittaa ilmoittamaan biojätteen kompostoinnista ja ilmoituksen myötä saadaan tietoa mm. kompostoitavan biojätteen määrästä. Vanhat, vuosia sitten tehdyt, kompostointi-ilmoitukset eivät enää päde, vaan ilmoitus on tehtävä uudestaan. Ilmoitettavat tiedot määritellään jäteasetuksessa. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n sähköisen asioinnin kautta tai Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilta löytyvällä paperilomakkeella.

1
1
Leif Linddberg
Tiistai
21/02/2023
21:02

Miksi ilmoitus? Hankin…

Miksi ilmoitus? Hankin lämpökompostorin 15-20 vuotta sitten, tein silloin ilmoituksen.
Minne se on hävinnyt?

10
6
Esa Hirvonen
Tiistai
21/02/2023
17:49

Kompostoin jätettä

Kompostoin jätettä

6
6
Esa Hirvonen
Tiistai
21/02/2023
17:48

Komposti-ilmoitus

Komposti-ilmoitus

6
7

Kirjoita kommentti

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.