Kuva
Häiriötilannetiedote.

PÄIVITETTY 1.1.2023: Juomavettä ei tarvitse enää keittää Mehiläismäen alueella

Tiedote
30.12.2022 11:24
Tänään 1.1.2023 valmistuneissa laboratoriotuloksissa ei havaittu enää merkkejä veden likaantumisesta. Vettä voi käyttää normaalisti.

Kangasvuokokadun 21 kohdalla korjattiin torstaina vesijohtovuotoa. Korjauksen jälkeen otetussa vesinäytteessä havaittiin koliformisia -bakteereita. Tämän bakteerin esiintyminen vedessä voi olla merkki veden likaantumisesta tai näytteenotossa tapahtuneesta virheestä. Vedessä ei todettu olevan Escherichia  coli-bakteereita.

Bakteerihavainnon vuoksi kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi oli Vahakujan, Kennokujan ja Kangasvuokonkadun numero 21-27 kiinteistöissä keitettävä 5 - 10 minuutin ajan ennen käyttöä viime perjantaista lähtien. 

Keittokehotus purettiin 1.1.2023 klo 15:50. Tänään 1.1.2023 valmistuneissa laboratoriotuloksissa ei havaittu enää merkkejä veden likaantumisesta. Keittokehotus on purettu ja vettä voi käyttää normaalisti.

Alueen asukkaille järjestettiin häiriötilanneajaksi varavedenjakelu, joka päättyy.

Lisätietoja:

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, Imatran Vesi,  020 617 4399 , kari.pietarinenatimatra.fi (kari[dot]pietarinen[at]imatra[dot]fi)

Vt. terveysvalvonnan johtaja, Imatran seudun ympäristötoimi, Armi Kainulainen p. 020 617 4330, armi.kainulainenatimatra.fi (armi[dot]kainulainen[at]imatra[dot]fi)

Tiedotetta päivitetty 31.12. klo 13:16. Kerrottu, että veden keittokehotus jatkuu Vahakujalla, Kennokujalla ja Kangasvuokonkadun osoitteissa 21-27, koska palopostin näyte ei ollut puhdas.

Tiedotetta päivitetty 1.1.klo 15:55: juomaveden keittokehotus päättyi ja samalla päättyi varaveden jakelu.