Vanhusneuvosto

Ajankohtaista

Koronaepidemian rajoitusten lievennyttyä vanhusneuvosto on aloittanut kokoontumiset koronasuojauksia noudattaen.

Syksyn ensimmäinen kokous pidetiin 14.8.2020. Projektipäällikkö Eetu Ahlberg Ilmastoviisaat -hankkeesta esitteli hanketta, jonka tavoitteena on kertoa kuntalaisille ilmastomuutoksesta ja saada asukkaita mukaan pohtimaan ja  tekemään erilaisia ilmastotekoja. Vanhusneuvosto nimesi asukaspohjaiseen toimintaryhmään edustajakseen Lauri Aunolan ja varalle Timo Saarisen. Syksylle suunnitellusta vanhusneuvoston toiminnasta joudutaan tällä erää luopumaan koronarajoitusten vuoksi. Imatra-päivä 5.9. on peruttu eikä Vanhusneuvosto myöskään jalkaudu Vuoksenniskan torille asukkaiden kanssa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Vanhusneuvosto päätti, että ei järjestä perinteistä Vanhustenviikon juhlaa eikä muitakaan tapahtumia valtakunnallisella Vanhustenviikolla 4.-11.10.2020. Jos koronarajoitukset mahdollistavat Ukonniemen areenan ikäihmisten ohjattu liikunta liikuntapalvelujen järjestämänä on tarjolla ja kirjastolla saatetaan järjestää Seniorisurf. Myös seurakunnalta kysellään, onko virsien yhteislaulu tapahtuma mahdollista järjestää. Nämä alustavina tietoina. Vanhustenviikon tapahtumien tilanteesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä viikkoa.

Seuraavan kerran vanhusneuvosto kokoontuu 8.10.2020 ja tarkoitus on silloin vierailla Raution asukasyhdistyksen luona Kaukopään entisellä koululla.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia arvostettuina yhteisön jäseninä ja saada ikääntyneiden oma asiantuntemus esille kunnallishallinnollisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Vanhusneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä henkilöitä ja heidän arkeaan koskevista asioista.

Vanhusneuvosto 2017-2021

Jäsenet ovat Imatralla asuvia vanhusjärjestöjen jäseniä sekä luottamushenkilöitä. Vanhusneuvoston puheenjohtajan toimii Jerena Juutilainen, p. 0405425524 jerena.juutilainen@imatra.fi  ja sihteerinä Sirkku Sarlomo, konsernipalvelut, p. 020 617 2225, sirkku.sarlomo@imatra.fi

Imatran kaupungin edustajat

Jerena Juutilainen, puheenjohtaja
kaupunginhallituksen nimeämä

Arto Pulkkinen
kaupunkikehittämislautakunnan edustaja

Arto Siitonen
hyvinvointilautakunnan edustaja, varajäsen Lahja Id

 

Järjestöjen edustajat

Imatran kansalliset seniorit ry. Sinikka Poskiparta, varajäsen Imatran Kristilliset Eläkeläiset ry. Kaija Joronen

Imatran Seudun Sotaorvot ja Kaatuneiden Omaiset ry. Erkki Päivärinta, ei varajäsentä

StoraEnson Eläkeläiset ry. Timo Saarinen, varajäsen Imatran Eläkeläiset ry. Anneli Haimakainen

Vuoksenniskan Eläkkeensaajat ry. Anita Sairanen, varajäsen Imatran Kristilliset Eläkeläiset ry. Eine Pellinen

Imatran Seudun Senioriopettajat ry. Anna-Liisa Kojo, varajäsen Imatran Teräseläkeläiset ry. Antero Vesikko

Tainionkosken Eläkkeensaajat ry. Liisa Nenonen, varajäsen Soini Meskanen

Eläkeliitto, Imatran yhdistys ry. Pirkko Molkentin, varajäsen Imatrankosken Eläkkeensaajat ry. Eila Soikkeli

Imatran Sotaveteraanit ry. Lauri Aunola, varajäsen Imatran Sotaveteraanit ry. Jyrki Kääriäinen

 

Muut edustajat

Titta Roslakka, vs. palvelupäällikkö, Eksoten edustaja
 

 

Liitteet

Related topics