Liikunta on kivaa
Kuvaaja 
Nestori Lönngrén
#liikuimatra

Imatran kaupunki kysyy kuntalaisten liikuntatottumuksista ja –toiveista

Kerro omista liikuntatottumuksistasi ja siitä mikä saisi sinut liikkumaan enemmän

Imatran kaupunki on valmistelemassa liikkumisohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa liikkumisen lisääminen yhdeksi terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen kärkitoiminnaksi. Liikkumista tullaan jatkossa edistämään yhä laaja-alaisemmin kaupungin tuottamilla palveluilla sekä yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen, liikuntaseurojen, yritysten ja asukkaiden kanssa.
 
Ensimmäinen askel liikkumisohjelman rakentamiseen on selvittää kaupunkilaisten liikkumistottumuksia ja kuulla, mitkä asiat saisivat heidät innostumaan liikkumisesta. 

-    Toivomme, että mahdollisimman moni kaupunkilainen vastaisi kyselyyn ja kertoisi omista liikuntatottumuksistaan ja –toiveistaan. Näin saisimme arvokasta tietoa tulevaa liikkumisohjelmaa varten, toteaa hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala.
 
Tulevan ohjelman tarkoitus on madaltaa kynnystä liikkua arjessa ja tehdä liikkuminen sekä sen aloittaminen mahdollisimman houkuttelevaksi ja helpoksi. Kaupunkiympäristöä sekä liikuntatarjontaa pyritään kehittämään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi eri kaupunginosissa ja eri väestöryhmät huomioiden. Kyselyn toivotaan tuovan myös uusia ideoita kuntalaisten aktivoimiseksi. 

Kysely on auki 24.5. - 16.6. välisen ajan. Kyselyn aukiolo aikaa on jatkettu.
 
Liikkumisohjelma ja liikkuminen näkyy jatkossa Imatran sähköisissä kanavissa.  

Slogan: Imatran virtaa meissä #liikuimatra

Lisätietoja: hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala, p. 020 617 2227, arja.kujala@imatra.fi
liikunnanohjaaja Sanna Salu, p. 020 671 7297, sanna.salu@imatra.fi

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Tulokset julkaistaan alkusyksystä.