Voimaan tullut asemakaavan muutos

Imatran kaupunginvaltuuston 29.1.2018 hyväksymä asemakaavanmuutos 1085, kaupunginosassa 11, Pässiniemi on tullut voimaan.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 30 ja 31, osa korttelista 11 sekä
erityis-, virkistys- ja katualuetta. Lisäksi sitova tonttijako kortteleihin 3, 11, 15 ja 31.

Päätös on nähtävänä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa kaupungintalolla,
Virastokatu 2, Imatra.

Imatralla 16. maaliskuuta 2018

IMATRAN KAUPUNGINHALLITUS