Olet täällä

8.5.2017 - 10:47

Rakennuskieltopäätös

Rakennuskieltopäätös

Imatran kaupunkikehittämislautakunta on päätöksellään 28.3.2017 (§ 25) jatkanut rakennuskieltoa kahdella vuodella eli 26.4.2019 saakka niillä 219 ha alueilla, joilla on huomattavia ristiriitoja voimassa olevassa asemakaavassa tai asemakaavan ja yleiskaavan maankäyttötavoitteiden välillä, tai joilla on asemakaavan laatimistarve ja joiden 26.4.2017 päättyvä rakennuskielto perustuu teknisen lautakunnan 3.3.2015 (§ 18) tekemään rakennuskieltojen jatkamispäätökseen.

Samalla päätöksellä lautakunta on päättänyt, että MRL 60 § johtuvan asemakaavojen ajanmukaisuusarvioinnin perusteella muiden alueiden asemakaavojen katsotaan olevan ajanmukaisia lain tarkoittamalla tavalla.

Päätös on nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa os. Virastokatu 2, 55100 Imatra arkisin klo 9.00 – 15.00.

Imatralla 8. toukokuuta 2017

KAUPUNKIKEHITTÄMISLAUTAKUNTA

Uusimmat